Udgivelsesplan 2021

Prosabladet udkommer 11 gange om året:

2021 Udkommer Deadline
Januar: 4. januar 3. december
Februar: 8. februar      14. januar
Marts: 8. marts 11. februar
April: 1. april 8. marts
Maj 7. maj 13. april
Juni/Juli: 14. juni 19. maj
August: 2. august 17. juni
September: 6. september 12. august
Oktober: 4. oktober 9. september
November: 8. november 14. oktober
December: 6. december 11. november