Udgivelsesplan 2022

Prosabladet udkommer 11 gange om året:

2022 Udkommer Deadline
Januar: 3. januar 2. december
Februar: 7. februar      13. januar
Marts: 7. marts 10. februar
April: 4. april 10. marts
Maj 9. maj 6. april
Juni/Juli: 13. juni 16. maj
August: 1. august 16. juni
September: 5. september 11. august
Oktober: 3. oktober 8. september
November: 7. november 13. oktober
December: 5. december 10. november