1. maj

1. maj skal være andet end fadøl og fri fra arbejde

Historien bag billedet: Prosabladet har spurgt fem medlemmer, som alle deltog 1. maj 2015, hvorfor de deltager i PROSAs 1. maj-demonstration? 

Daniel Neupart Hansen er 30 år, bor i Nørre Sundby, er bachelor i informationsteknologi og arbejder som selvstændig med hjemmesider og support. Han blev meldt ind i PROSA i 2008, mens han studerede. Han er nu med i PROSA/Vests bestyrelse, arbejdsmarkedsudvalget, ungdomsudvalget og hovedbestyrelsen.

– Havde du spurgt mig for 10 år siden, havde jeg sagt, at 1. maj egentlig bare var en undskyldning for at holde fri en halv dag, sætte sig ned og drikke noget øl. Nu, hvor jeg er blevet godt fedtet ind i fagbevægelsen, er mit forhold nærmere, at jeg vitterlig ser det som en helligdag, som ikke har noget som helst at gøre med en religion, men faktisk har at gøre med nogle ting, vi har kæmpet for i fællesskab. 

– For en række år siden var der en masse unge, der ligesom jeg selv har tænkt, at hele 1. maj-tankegangen, og det man plejer at lave, er noget frygteligt kedeligt noget. Så var der en tidligere formand, som sagde: ”Det er fint, så har ungdomsudvalget ansvaret for 1. maj-arrangementet. Så må I finde ud af at lave noget, der er sjovt.”  Det ville vi vildt gerne, så det har vi gjort siden. 

Jesper Svarre er 46 år, bor i København og har ingen formel uddannelse efter gymnasiet. Jesper har læst til lærer og studeret jura, og han har arbejdet i PROSA siden 1994, blandt andet i It- og Undervisningsafdelingen. Jesper er nu webmaster og it-supporter i PROSA. Han har været medlem af PROSA siden 2002.

– Hvis jeg kan, deltager jeg hvert år, fordi det er en god tradition. Det er en god måde at møde de gamle medlemmer på, når jeg ikke længere har en medlemsrettet jobfunktion i PROSA. Det er også godt for medlemmerne at se nogle af de ansatte. Vi prøver altid at få nogle ansatte med. Det lykkes engang imellem.

– Den 1. maj 2015 var en fantastisk god dag. Der var en enorm stemning og mange mennesker. Specielt på hverdage kan det være lidt tyndt med folk, fordi de er på arbejde. Men der dukkede rigtigt mange op. Vi havde musik med på lastbilen, og så fyrede vi nogle konfettikanoner af. Der var mange unge med, fordi det handlede om vores digitale rettigheder, og hvordan man beskytter sig på nettet. Der kom også rigtigt mange forbi vores bod i Parken – flere hundrede. Vejret var fantastisk. Det kunne ikke være bedre.

Henrik Kramshøj er 45 år, bor i København, er datalog og arbejder med netværk og sikkerhed hos PatientSky Danmark. Desuden arbejder han freelance for blandt andre PROSA, hvor han siden 2003 har holdt foredrag og kurser om sikkerhed og netværk. Han har blandt andet holdt kurset ”Beskyt dig selv – lær at hacke” og kurser i PEN Test (Penetration Testing). Henrik er først for nylig blevet medlem af PROSA, fordi han tidligere var selvstændig.

– Jeg er fast med, når PROSA går 1. maj, fordi jeg godt vil støtte de gode initiativer. Et par gange har jeg været med til for eksempel at holde taler fra vognen og dele flyers ud. Jeg kender mange i PROSA, så det er hyggeligt at være til 1. maj i Fælledparken.

– Jeg deltager, fordi fagforeninger stadig har en berettigelse som modvægt til grov udnyttelse af arbejdskraften. Mange unge i dag lokkes af opstartsvirksomheder, små lønninger og ublu krav til at møde ind mange timer og generelt stå til rådighed ud over det.

– 1. maj er der, hvor vi mødes og snakker om de sejre, der har været gennem året, og hvad der skal laves af andre ting. Det er uformelt og hyggeligt; en lejlighed til at mødes.

Stephanie Munch Jensen er 26 år, er uddannet webudvikler og arbejder som udvikler og Team Lead for Clio Online, som laver digitalt undervisningsmateriale til folkeskoler. Hun har været medlem af PROSA siden 2010. De sidste fire år som medlem af PROSAs ungdomsudvalg, U35.

– Det var den første og eneste 1. maj-demonstration, jeg har været med til. Jeg er generelt ikke særligt politisk engageret og var derfor primært med, fordi jeg syntes, det kunne være interessant at være med til at arrangere ud fra et netværkssynspunkt.

– Jeg synes, det er et spændende arrangement, og jeg kan godt lide, at man som it-professionel kan nå ud med et budskab til ”almindelige mennesker”. Men samtidig har vi i U35 lidt under manglende engagement, som har betydet, at en masse planer ikke er blevet til så meget. Derfor har jeg meldt mig ud af at arrangere 1. maj.

– Men det var en virkelig hyggelig dag. Der var en masse med, jeg kendte, vejret var godt, og stemningen var høj. Jeg ser det ikke så meget som det fagpolitiske. Det går jeg ikke meget op i. Fællesskabet er det, der betyder noget.