Foto: Canva

ARBEJDSLIV

120-sygedagesreglen – hvad betyder den egentlig?

Hvis du er langtidssygemeldt, har du sikkert hørt om 120-dagesreglen. Den kan nemlig blive relevant, hvis du er syg i en længere periode – og reglen vel at mærke står i din kontrakt. Bliv klogere på, hvordan reglen gælder her.


Hvis du er ansat i det private som funktionær, vil du ofte kunne se i din kontrakt, at din arbejdsgiver har skrevet noget om opsigelse og 120 sygedage.

Det er en af funktionærlovens opfindelser og handler om, hvad din arbejdsgiver kan gøre, hvis du er syg i lang tid. Men der er også nogle betingelser, der skal være opfyldt, før din arbejdsgiver kan bruge reglen.

Og først skal vi lige slå en myte ihjel: Nemlig at 120-sygedagesreglen betyder, at din arbejdsgiver ikke kan sige dig op før, du har været sygemeldt i 120 dage.

Det er desværre ikke rigtigt. Din arbejdsgiver kan godt sige dig op før udløbet af de 120 dage, men de må bare ikke bruge det forkortede varsel, der er en del af 120-sygedagesreglen.

HVORNÅR MÅ REGLEN BRUGES?

Skal stå i din kontrakt

120-sygedagsreglen er en af den slags regler, der skal aftales. Den gælder altså ikke pr. automatik, selvom du er funktionær. Din arbejdsgiver er nødt til at skrive den ind i din kontrakt eller overenskomst, hvis den skal være gældende for dig.

En måneds varsel

En del af reglen er også, at hvis du har været syg så længe, at du har været fraværende med løn i 120 dage inden for 12 måneder, så kan din arbejdsgiver opsige dig med et varsel på en måned til udgangen af en måned.

Det er desværre helt underordnet i den sammenhæng, at du har været ansat så længe, at du har et opsigelsesvarsel, der er længere end en enkelt måned. Rationalet bag det forkortede varsel er, at det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for din arbejdsgiver, hvis de både skulle vente på udløbet af de 120 dage og så også give dig et opsigelsesvarsel på op til seks måneder oveni, hvor du potentielt stadig kan være sygemeldt og få løn.

Skal opsiges lige efter 120 sygedage

Opsigelsen skal også ske i tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Det betyder, at de ikke kan sige dig op med et forkortet opsigelsesvarsel, hvis du kun har været sygemeldt i 118 dage. Hvis det sker, så er din arbejdsgiver nødt til at give dig det varsel, du har optjent efter funktionærloven.

Skal opsiges, mens du er syg

En sidste betingelse for at bruge reglen er, at arbejdsgiveren skal sige dig op, mens du stadig er sygemeldt. Din arbejdsgiver kan altså ikke vente med at opsige dig, til du har meldt dig rask og er kommet tilbage på arbejdet.

I en ny dom fra Højesteret er det netop slået fast, at tilknytningen til udløbet af de 120 sygedage er ret vigtig. En medarbejder var blevet sagt op efter 123,17 sygedage, og det syntes Højesteret ikke var tæt nok på udløbet af de 120 sygedage.

Krøllen var nemlig, at medarbejderen først var sygemeldt i 120 dage plus ca. 10 minutter, raskmeldte sig efter 120,17 sygedage, kom tilbage på arbejdet på fuld tid og så først efter tre nye sygedage et par måneder senere blev præsenteret for en opsigelse med det forkortede varsel, der er i 120-sygedagesreglen. Det synes Højesteret altså ikke var tæt nok på udløbet af de 120 dage, og arbejdsgiveren kunne derfor ikke bruge det forkortede varsel, fordi de skulle have sagt deres medarbejder op, da de 120,17 sygedage var en realitet.  
 

TRE VIGTIGE POINTER

  • Det skal være aftalt i din kontrakt, at 120-sygedagesreglen gælder, så tjek din kontrakt, hvis du er i tvivl om du er omfattet af reglen. Offentligt ansatte har ikke reglen i deres overenskomster, da den blev skrevet ud i 1999.
     
  • Hvis du bliver sagt op på grund af, du har ramt de 120 sygedage, så kontakt PROSA. Vi kan hjælpe med at tjekke efter, om din arbejdsgiver også har regnet rigtigt.
     
  • Hvis du har en pensionsordning gennem dit arbejde, vil du også oftest have en forsikring mod tab af erhvervsevne, der kan komme til udbetaling efter tre måneders sygdom. Hiv fat i din arbejdsgiver, hvis du har den, da de kan få udbetalingerne fra dit pensionsselskab. Det kan være med til at fastholde dig på arbejdspladsen, da din arbejdsgivers udgifter til din løn under sygdom så vil være mindre og forhåbentligt give lidt længere snor og mere ro, så du kan fokusere på at blive rask igen. Forsikringen indeholder også ofte flere forskellige tilbud om behandling, som måske kan hjælpe dig med at blive rask.


Hvordan tæller man 120 dage?

I og med at betingelsen for opsigelse efter 120-sygedagesreglen er så tæt knyttet til udløbet af de 120 dage, så har det også kastet en masse spændende retspraksis af sig i forhold til, hvordan de 120 dage så helt præcist skal beregnes.

Hvis du for eksempel er syg en hel uge fra mandag til søndag, men er rask igen om mandagen, så har du været syg i fem dage. Hvis du stadig er syg om mandagen, så har du desværre været syg i otte dage, da man tæller weekenden med i opgørelsen af sygedagene, hvis du er syg både om fredagen og mandagen.

Hvis du er deltidssygemeldt, så er det kun det faktiske antal timer, du er sygemeldt, der regnes med. Det betyder, at hvis du for eksempel er ansat til 37 timer om ugen, men er sygemeldt i 22 timer pr. uge, så er det kun de 22 timer, der tæller med i beregningen af de 120 sygedage. Man tæller altså ikke også en andel af weekenden med i opgørelsen, selvom du er syg både fredag og mandag. I en dom fra Højesteret i 2018 nåede de nemlig frem til, at det kun var det reelle fravær, der skulle medregnes i opgørelsen af de 120 dage.

Reglen siger også, at det er 120 dages sygdom inden for 12 måneder. Her tænkes der på 12 sammenhængende måneder og ikke et kalenderår. Så du kan sagtens nå de 120 dage fra marts til februar året efter, da der desværre ikke sker en nulstilling af de 12 måneder, når der skiftes kalenderår. Til gengæld regnes de 120 dage fra første sygedag, så hvis du først rammer de 120 dage efter 14 måneder, så tæller de første to måneders sygefravær ikke med i optællingen.

Får du en ubændig trang til at læse 120-sygedagesreglen selv, så finder du den i funktionærlovens § 5, stk. 2.


Læs også...

På grund af den nye lov om registrering af arbejdstid, har PROSAs juridiske team hen over sommeren fået mange henvendelser omkring tidsregistrering og…

Forestående ferietid betyder desværre også fyringstid og ”oprydning” i en del virksomheder. Det fortæller jurist Camilla Winter, som her giver et par…

Vi kan ligeså godt se det i øjnene - juli vejret er lunefuldt og rammer ofte sommerdrømmene som en våd karklud. Men fortvivl ikke! PROSAs egen film-…

Internettet og computerbranchen var engang det vilde vesten, et sted, hvor man kunne gøre, hvad man ville uden nogen form for ansvar for almindelige…

Hvad er op og ned i junglen af sundhedstrends? PROSAbladet har spurgt Martin Grønne Jensen, som er dataingeniør, holder foredrag om longevity og er…

Vil du gerne leve længere, så bør du måske give longevity escape velocity-teorien lidt opmærksomhed. Tilhængerne af teorien mener nemlig, at vi kan…

Ny image-analyse fra Computerworld rykker ikke ved, hvem de danske it-professionelle sætter ind på en førsteplads. Til gengæld må Apple se sig slået…

XZ Utils-angrebet havde potentialet til at blive det mest alvorlige supply chain attack til dato, men angrebet blev (heldigvis) spottet i tide, fordi…

JA, siger Isak, Amanda, Lea, Martha og Hannibal. De er mellem 16-26 år og bruger dagligt flere timer på at scrolle gennem de sociale medier for at…

Er du en af de mange dimittender, som står med et nytrykt eksamensdiplom i hånden og er på vej ud på arbejdsmarkedet? Så er Kasper Bach manden, du…