Det psykiske arbejdsmiljø under lup

Omkring 500 it-professionelle vil i slutningen af april blive kontaktet, fordi hovedorganisationen FTF har tilbudt PROSA at deltage i en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

FTF foretager hvert femte år denne undersøgelse, men det er første gang, at PROSA deltager. 

Fordi undersøgelsen sker i FTF-regi, omfatter den også mange andre faggrupper, og nogle af de spørgsmål og temaer, der bliver spurgt til, er måske ikke de mest centrale i it-faget. Imidlertid vil undersøgelsen også omfatte en række temaer, som vi opfatter som centrale for PROSA-medlemmer: grænseløst arbejde, forandringer, arbejdspres, muligheden for at levere kvalitet i arbejdet samt de positive faktorer i det psykiske arbejdsmiljø - såsom muligheden for indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet.

De medlemmer, der vælger at deltage i undersøgelsen, skal give samtykke til, at PROSA må overdrage deres cpr-nummer til FTF. Når FTF modtager cpr-numrene, vil der ske en sikkeroverførsel af cpr-numrene til Danmarks Statistik. Her vil man foretage et anonymiseret udtræk, der kan danne et statistisk materiale, som herefter vil danne grundlag for FTF's rapporter.

Derefter vil cpr-numrene blive sikkert opbevaret. For de medlemmer, der besvarer spørgeskemaet, vil FTF modtage cpr-numre fra PROSA. Det gør vi med henblik på, at FTF kan bruge resultaterne fra denne undersøgelse til senere at følge op på, om der er sammenhæng mellem det psykisk arbejdsmiljø og de problemer, vi kan se om to til fire år. Den generelle statistiske tilbagemelding på undersøgelsen vil ikke indeholde oplysninger, der indbefatter cpr-numre. Disse vil kun blive anvendt ved senere followup på undersøgelsen, så man kan se, om folk har flyttet sig i det psykiske arbejdsmiljø.

Data vil blive opbevaret hos Danmarks Statistik og vil blive slettet efter fem år. Vi vil fra PROSAs side følge op på, at dette faktisk også sker.

PROSA har været meget standhaftig omkring hele proceduren med overlevering af cpr-numre. Så dette vil kun ske, hvis PROSAs medlemmer deltager på et oplyst grundlag, og overleveringen først sker, når medlemmet har deltaget i undersøgelsen.

Vi håber meget, at omhyggeligheden i datahåndteringen vil betyde, at rigtigt mange PROSA-medlemmer vil deltage i undersøgelsen, så vi bedst muligt kan få afdækket it-folks psykiske arbejdsmiljø.