Giv os en offentlig overvågningsdebat

Justitsminister Søren Pind har udtalt, at han som sherif skal våge over befolkningen, men også, at han skal overvåge den. Udtalelsen faldt som en kommentar til et nyt forslag fra Justitsministeriet om at genindføre sessionslogning, denne gang dog i en langt mere vidtgående version end den, der blev afskaffet i 2014.

Justitsministerens kommentar viser, at der er et grundlæggende behov for at få diskuteret, hvor langt vi egentlig vil gå i registrering af borgernes adfærd på internettet for at kunne forhindre og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

Den debat har været fuldstændig fraværende i de senere år, og jeg havde da håbet, at vi med afskaffelsen af den oprindelige sessionslogning kunne få en sådan debat, inden vi igen skulle tage stilling til et forslag om øget overvågning.

I stedet får vi altså et forslag, som skal hastes igennem i løbet af få uger, hvis det står til Justitsministeriet. Væk er debatten om de tekniske, juridiske og retspolitiske problemer, der følger i kølvandet på forslaget. Der er ellers mange gode grunde til, at vi bør tage en grundig debat om, hvorvidt forslag om øget overvågning giver de fornødne resultater set i forhold til den svækkelse af almene frihedsrettigheder, som en fortsat og øget overvågning kan udgøre.

Problemstillinger som privatlivets fred, datasikkerhed, risikoen for misbrug, tilliden til digitale løsninger fremover og mange andre emner er utroligt vigtige at få vendt, før vi endnu engang tyer til en teknologisk løsning, som i bedste fald har en ringe virkning og i værste fald kan sætte borgernes tillid til digitale løsninger over styr.

Indtil videre er det væsentligste argument for forslaget tilsyneladende, at politiet synes, det kunne være en god idé. Jeg er ikke i tvivl om, at politiet har mange gode idéer til, hvordan deres arbejde kan udføres mere effektivt, men det er vel ikke noget grundlag for at indføre yderst betænkelige redskaber i forsøget på at gøre samfundet mere trygt for borgerne. Ellers er der jo vide grænser for, hvad vi ellers kan finde på at acceptere i forsøget på at undgå terrorisme og kriminalitet.

Og det stopper jo ikke her. Netop i fraværet af en ordentlig debat om, hvad vi egentlig skal gøre for at forebygge og opklare forbrydelser, kan politikerne fremsætte mere eller mindre mærkværdige forslag. Senest har Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, luftet et forslag om, at myndighederne fremover skal kunne lukke hjemmesider, der bidrager til radikalisering og ekstremisme, og dette skal ske uden en retskendelse. Et er at afgøre, hvordan en hjemmeside bidrager til radikalisering og ekstremisme, men hvor blev retsstatens principper om domstolsbehandling lige af i det forslag?

Jeg vil derfor opfordre politikerne til at tage debatten om, hvor langt vi vil gå i bekæmpelsen af terrorisme og kriminalitet. Hele denne problemstilling kræver, at vores politikere mener noget om principperne bag den øgede brug af overvågning og registrering af ganske almindelige borgeres færden på nettet i stedet for kun at tage stilling til et konkret udspil.