Hvad har it-afdelingerne gang i?

Udviklingen har været i gang i nogle år allerede, men Prosabladets besøg i tre it-afdelinger her i starten af 2016 har bekræftet det: Den traditionelle it-drift fylder stadig mindre på medarbejdernes task-lister, mens projekter med indførelse af nye forretningsapplikationer – ofte i skyen – fylder stadig mere. Supportopgaver fylder fortsat en del, men tendensen er, at det efterhånden primært er den domænespecifikke support, man holder i huset – first-line-support bliver i stigende grad lagt ud til eksterne partnere. 

Forretningskonsulenter

Ingen af de it-afdelinger, vi besøgte, havde ønsker om selv at stå for serverdriften. Rent fysisk stod serverne måske stadig på matriklen, men det var ikke et sted, man kom – det tog eksterne partnere sig af.

Der er en udpræget fokus på kun at implementere teknologi, der giver værdi for forretningen. Egenudvikling stødte vi ikke på i forbindelse med vores rundtur, og tendensen var klart i retning af standardløsninger fra eksterne partnere. Så den enkelte medarbejders rolle er under udvikling mod i højere grad at være forretningskonsulent med it-kompetencer end omvendt. I alle tre it-afdelinger var der en klar opfattelse af, at de specialiserede it-kompetencer nu samler sig i eksterne specialiserede virksomheder, mens man i it-afdelingerne tager sig af det, der er specifikt for forretningsdomænet. 

Projektorienteret

For de enkelte medarbejdere, som Prosabladet talte med, har udviklingen også betydet, at de i højere grad arbejder projektorienteret, da mange af opgaverne er knyttet til implementering af nye løsninger fra eksterne partnere. Dermed kommer kommunikation og koordination både med interne og eksterne partnere til at fylde mere i hverdagen. Det i kombination med bevægelsen i retning af at være forretningskonsulent snarere end it-driftsperson betyder, at kompetencekravene og profilen på en medarbejder i en it-afdeling er i kraftig forandring i disse år.