Tjek lønudviklingen for netop den it-uddannelse, du har taget

Hvordan har lønudviklingen egentlig været inden for netop din uddannelse? Det kan du nu få svar på. Hidtil har PROSAs lønstatistik vist udviklingen i de it-professionelles løn udregnet med udgangspunkt i sektor, funktion, anciennitet og geografi, som Prosabladets tema om netop lønstatistikken i sidste nummer også gjorde. Men nu kan statistikken også vise lønudviklingen for de forskellige it-uddannelser.

Over en årrække har PROSA undergået en forandring med hensyn til, hvilke uddannelser medlemmerne typisk har taget. Andelen af medlemmer i arbejde, der har en lang videregående uddannelse inden for it, er faktisk gået fra omkring 5 procent i 2004 til over 20 procent i 2016. Medlemstallene viser, at cirka 6 procent af alle PROSA-medlemmer i arbejde i dag er mellem 25 og 29 år og har en lang videregående uddannelse.

– Vi har efterhånden adskillige uddannelser repræsenteret i PROSA. Især i de første år ude på arbejdsmarkedet har uddannelsen en betydning for lønniveauet. Derfor har vi også i flere år angivet startlønningerne for en lang række it-uddannelser i vores lønstatistik, siger ledelseskonsulent Allan Pleman.  

Startlønningerne viser, hvad man i gennemsnit kan forvente at tjene de to første år, efter man har fået eksamensbeviset i hånden.  

– Men vi ved også, at rigtigt mange er interesserede i at se, hvordan det går med lønudviklingen for deres specifikke uddannelse efter de første år. Derfor har vi nu besluttet at give vores medlemmer mulighed for at se, hvad man med de forskellige uddannelser tjener i relation til erhvervserfaring, siger Allan Pleman.

Brugbart fingerpeg

Den nye statistik er baseret på svar fra folk i job, så de it-studerende kan bruge tallene som et fingerpeg om, hvad fremtiden bringer.

– De studerende har jo en naturlig forventning om at bruge deres uddannelse til noget, og her er det interessant for dem at se, hvad de færdiguddannede får i løn. Det er generelt også med til at styrke deres tro på, at deres uddannelse kan føre til job, siger Allan Pleman.

De, der er i job, kan især bruge de nye tal til karriereplanlægning og til den næste lønsamtale, mener Allan Pleman.

– Ligger du lønmæssigt lavt i forhold til andre med samme uddannelse og samme erhvervserfaring, kan det være et udtryk for, at du ikke bruger din uddannelses potentiale godt nok. Eller sagt med andre ord skal du måske overveje at søge en stilling med mere udfordrende opgaver eller et større ansvar. I et sådant tilfælde kan det være en rigtigt god idé med en omgang karriererådgivning, siger han.

Hvis du lønmæssigt ligger lavere end andre med samme uddannelse og erhvervserfaring, kan det selvfølgelig også være et tegn på, at du simpelthen ikke får nok i løn.

– Og så kan det jo være, at du bør kræve mere i løn for den funktion, du varetager, siger Allan Pleman.