Morten Rønne, forbundssekretær i PROSA er tilfreds med resultatet af OK24

Overenskomst

OK24 - Det endelige resultat er på plads

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst betyder det en stigning på 9,08 procent fordelt 2024-2025. 7,4 procent heraf går til generelle lønstigninger.


Det er snart 4 uger siden, der blev indgået centralt forlig på statens område.
Siden da har de enkelte organisationer forhandlet om, hvordan resultatet skal udmøntes for deres medlemsgruppe.

For PROSA betyder det, at den økonomiske ramme faktisk er større end de 8,8 procent, som blev meldt ud, da centralforliget lå klar.
Medlemmer på PROSA overenskomst kan se frem til en samlet økonomisk ramme på 9,08 procent, fordi der er til forhandlet ekstra 1,68 procent på pensionen fra april næste år dels af CO10, dels af PROSA selv.

- Det er et rigtig godt resultat, synes jeg. Vi har fået dét hjem, som var muligt, både i det centrale forlig og i organisations-forhandlingerne til vores medlemmer, forklarer forbundssekretær og ansvarlig på området, Morten Rønne.

- Holder forventningerne til reguleringen, så kan man regne med generelle lønstigninger på 7,4 procent i perioden, heraf er en stigning på 5,89 procent garanteret pr. 1. april 2024, fortæller Morten Rønne.

Med reguleringen henviser forbundssekretæren til reguleringsordningen, som er en ordning, der skal sikre nogenlunde ens lønudvikling mellem private og offentlige overenskomster.
Det vil sige, at stiger en af de to ekstra meget i forhold til den anden, så bliver der efterreguleret med 80 procent af stigningen. En efterregulering kan også være negativ.

Da man har en nogenlunde ide om forskelle, kan reguleringen dog med en vis sikkerhed forudsiges.

I dette tilfælde betyder det, at den statslige overenskomst efterreguleres positivt, fordi lønnen er steget mere i de private overenskomster.

 

Rammen fortæller om alle løndele

En overenskomst bliver indgået som en økonomisk ramme. Det vil sige en ramme for, hvor mange penge arbejdsgiveren, i det her tilfælde staten, skal afsætte til løn i perioden.
Altså arbejdsgiverens udgifter fordel på løn, pension og andre dele. Det meste vil fordele sig på generelle lønstigninger. Herudover vil der være afsat midler, som kan bruges til forskelligt til lønprojekter, pension eller andre formål, afhængige af de enkelte organisationer.

Det er de midler, som der forhandles om i ugerne efter overenskomsten, er indgået.
Forhandlinger som netop er overstået, og som gør, at de enkelte organisationer kan sende det endelige resultat ud til afstemning hos deres medlemmer eller deres bestyrelser.
Således vil man opleve at nogle organisationer, som i PROSAs tilfælde her faktisk får en større ramme end den generelle.

PROSAs medlemmer som er på PROSAs overenskomst i staten vil således også få resultatet ud til afstemning i de kommende uger.

- Som sagt er det en god overenskomst, men om vi anbefaler den samlet i vores forhandlingsfællesskab i CO10, afgøres først den 20. marts, hvor vi sammen med andre fagforeninger melder samlet ud, siger Morten Rønne.

Han henviser til at organisationerne i CO10 forhandler og står sammen.

Hvis flertallet af it-folk melder sig ind i PROSA, så kan vi flytte overenskomsten


Hvem har overenskomsten?
En række PROSA-medlemmer vil dog være omfattet af HKs overenskomst og dermed være omfattet af deres resultat.

Det sker til trods for at begge er på statens overenskomst, men som nævnt for oven kan de enkelte organisationer forhandle sig til forskellige former for udmøntning af løndelene.

Når it-folk er på HK-overenskomst, skyldes det en gammel aftale om, at valget af overenskomst afhænger af, hvem der organiserer flest på en arbejdsplads.

- Det er en aftale, som ikke kendes fra andre organisationer, og som er meget speciel og set udefra nok kan virke besynderlig. Men det har været en måde at sikre, at interne forhold ikke påvirke sikkerheden i at have en aftale på alle arbejdspladser. Det betyder dog også, at hvis flertallet af it-folk melder sig ind i PROSA, så kan vi flytte overenskomsten, fortæller Morten Rønne.

Resultatet

✔       Samlet ramme på 8,8% (ca. 9,1 % for PROSAs overenskomst)

✔       Garanteret lønstigning på 5,89% pr. 1. april 2024

✔       Forventet stigning på 1,31% pr. 1. april 2025

✔       16,68% (+1,68%) i pension pr. 1. april 2025

✔       Pension over 15% kan konverteres til løn

✔       Ophør af karens for pension pr. 1. april 2025

✔       Ekstraordinær central lønforhandling pr. 1 nov. 2025

✔       Kompetencefond videreføres

✔       Reguleringsordning videreføres – nu på et nyt talgrundlag

✔       Der kan spares op til 3 uger sammen til fleksibelt fravær

✔       Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter

✔       3 ugers yderligere ret til løn under forældreorlov for far og medmor

✔       Den særlige feriegodtgørelse stiger for alle i stedet for store bededagstillæg.

✔       Bedre regler for studerende under 15 timer pr. 1 april 2025

✔       Bedre regler for it-supportere og datateknikere pr. 1. april 2025


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…

AI-hypen buldrer afsted, men samtidig hober spørgsmålene og usikkerheden sig op – for hvordan sikrer vi, at vi bruger kunstig intelligens på en…