Din arbejdsgiver har ejendomsretten - også over emails
ARBEJDSLIV

Din arbejdsgiver har ejendomsretten

Mobiltelefoner, kontorstol til hjemmearbejde, gammel laptop – alt, hvad du har fået stillet til rådighed i forbindelse med dit arbejde, er arbejdsgiverens ejendom. Det gælder også mails, som ikke er af privat karakter. Når du skifter arbejde, er det derfor vigtigt, at du leverer alt tilbage, hvis ikke andet er aftalt. Det skriver PROSAs jurist Signe Rasmussen.


Når du bliver ansat på en ny arbejdsplads, får du oftest udleveret en masse ting. Det er normalt en mobiltelefon, computer, nøgler, adgangskort, og i løbet af din ansættelsestid får du helt sikkert udleveret endnu mere. Men hvad skal der ske med alle de ting, når du forlader jobbet?

Udgangspunktet er, at alt det, du får samlet sammen af effekter i løbet af din ansættelse, stadig er din arbejdsgivers ejendele. Det gælder også, selvom du må bruge tingene privat og bliver beskattet af brugen. Det bunder i det ældgamle princip om, at den, der betaler, har ejendomsretten, og derfor kan du ikke bare automatisk gå ud fra, at du må beholde den computer, du har fået udleveret, selvom den er gammel.
 

Aftal med arbejdsgiveren

Du skal altså aftale med din arbejdsgiver, at du får lov til at få computeren eller andre effekter med hjem, når du stopper. Så selvom du måske er blevet svært begejstret for dit tastatur, så er du desværre nødt til at aflevere det, når du stopper, hvis du bliver bedt om det. Hvis det er et meget betydningsfuldt tastatur, så kan I måske aftale, at du køber det tilbage fra din arbejdsgiver. Et sådant køb bør du også få en kvittering på, ligesom når du handler i en almindelig butik. Ikke fordi du nødvendigvis kan reklamere over det, hvis det går i stykker, men som dokumentation for ejerskabet. 

Udgangspunktet er, at alt det, du får samlet sammen af effekter i løbet af din ansættelse, stadig er din arbejdsgivers ejendele.
— Signe Rasmussen, jurist i PROSA


Tjek ansættelseskontrakten

Det vil også ofte stå i din ansættelseskontrakt, at du ikke retmæssigt kan tilbageholde arbejdsgiverens effekter. Det betyder, at selvom I måske bliver uvenner, eller du ikke får din aftalte løn, så må du ikke gøre udlæg i din arbejdsgivers ejendele for at kompensere for dette, og du bliver derfor nødt til at levere det tilbage, hvis arbejdsgiveren beder om det. 

Især hvis din opsigelse er konfliktfyldt, kan det være fristende at holde nogle af tingene som gidsel, til din arbejdsgiver makker ret. Hvis det for eksempel er din arbejdscomputer, som du ikke vil levere tilbage, før du har fået din løn, så kan det i yderste konsekvens få den betydning, at du vil blive bortvist, da den og indholdet af den repræsenterer en økonomisk værdi, og det kan anses som tyveri, hvis du, trods påkrav, ikke leverer den tilbage.
 

Gælder også passwords og mails

Ud over fysiske dimsedutter af en hver art så kan det også være filer, dokumenter, passwords, kodelinjer og andet, som du kan blive bedt om at levere tilbage og samtidig skrive under på, at du ikke har kopieret og gemt hjemme i privaten. Det arbejde, du har lavet, og som måske ligger på din computer, skal også tilbageleveres. Du må derfor ikke slette noget fra computeren, inden du leverer den tilbage, medmindre det er af udelukkende privat karakter. 


For egen regning

Hvis du bliver bedt om at aflevere tingene retur til din arbejdsgiver, så er det også for egen regning. Så hvis du har et skrummel af en kontorstol og et åndssvagt tungt hæve-/sænkeskrivebord stående derhjemme, så skal du altså selv bekoste transporten ind til din arbejdsplads, når det skal tilbageleveres. Det gælder også, selvom du skal have penge op af lommen for at få det ind på arbejdspladsen.  
 

5 GODE HUSKEREGLER: 

  1. Alt tilhører som udgangspunkt din arbejdsgiver.
  2. Det kræver en aftale med din arbejdsgiver, hvis du må beholde nogle af effekterne, når du fratræder.
  3. Sørg altid for at få en kvittering for det, du har afleveret. Helst med specificering af, hvad du præcis har afleveret.
  4. Sørg for ikke at slette det arbejdsrelaterede indhold, der eventuelt er på computeren, når du leverer den tilbage.
  5. Du skal selv betale de omkostninger, der er forbundet med at få Tilbageleveret tingene.
     

> Regler for fyring og opsigelse


Læs også...

Internettet er faktisk sundt, viser en ny undersøgelse, der kommer netop som techgiganter ventes at udfordre Google i kampen om markedsandele med…

PROSAS seneste undersøgelse viser, at 54 procent af medlemmerne ikke havde en eneste dag med efteruddannelse i 2023. "Det er bekymrende", synes…

Lønnen steg mere for PROSA-medlemmer i 2023 end i den øvrige branche. Det viser den nyeste lønstatistik fra 2024.

"It-folk er eftertragtede og en…

Gustav, Valdemar og Julie elsker at game, og de får lov til at dyrke deres passion hver eneste dag – de går nemlig på game design-linjen på Københavns…

Simon og Danni er to af de it-sikkerhedsfolk, som hver dag sidder og kæmper mod hackerne. De kan kalde på Supermand og Catwoman, når der sker noget…

Kønsfordelingen er skæv i it-branchen, men hvorfor er det overhovedet et problem? Og hvordan er vi havnet her? Rikke Kristine Østergaard har en…

Kunstig intelligens gnaver sig med lynets hast ind i it-sikkerhedsbranchen – og det giver både muligheder og udfordringer, påpeger Jacob Herbst fra…

Hvis det offentlige bøjer sig så meget for tech-giganterne, at de ligefrem vil gøre det ulovlige lovligt, så er en vigtig beskyttelse af os alle…

Hvor kommer hackerne fra? Hvad har krigen i Ukraine betydet for cyberkriminaliteten? Og hvor godt rustede er vi egentlig mod truslerne?…

Vi har set flere eksempler på, at virksomhedsplatforme misbruger begrebet 'selvstændig' for at undgå omkostninger til for eksempel løn under sygdom og…