Direkte dialog frem for tunge processer

Pressalit A/S, der ligger i Ry omkring 35 kilometer vest for Aarhus, er en af verdens førende producenter af toiletsæder og produkter til køkken og bad for mennesker med nedsat funktionsevne. Der er omkring 300 medarbejdere i virksomheden, og på første sal sidder it-afdelingen, hvor fem medarbejdere står for al løbende vedligehold og support samt forretningsudvikling i tæt samarbejde med virksomhedens øvrige afdelinger. Der er formuleret nogle forholdsvist brede mål for it-afdelingen.

– Vores rolle er primært at holde tingene kørende, at sparre med forretningen om nyudvikling og så have styr på governance, eksempelvis med hensyn til sikkerhed, fortæller Jens Stærk Bojesen, IT Manager.

Egen serverdrift

Som i så mange andre virksomheder har man de senere år centraliseret og virtualiseret serverdriften, som man selv står for. De fire fysiske servere, hvor der kører omkring 100 virtualiserede servere, kan høres som en svag summen fra rummet ved siden af.

– Vi har da overvejet, om vi skulle lægge serverdriften ud til en ekstern partner, men når vi regner på det, kan vi se, at vi kan gøre det lige så billigt. Derudover bevarer vi en meget direkte adgang til serverne og data, hvilket er vigtigt for os, forklarer Jens Stærk Bojesen.

Sikkerhed fylder mere

Olav Andersen, IT Infrastructure Specialist, har arbejdet i afdelingen i 21 år og arbejder i øjeblikket med et nyt wireless setup primært til håndscannere og terminaler på logistikcenteret. Udrulningen er planlagt til senere på året. Olav Andersen, der oprindeligt er udlært elektriker, står for stort set alt, der har at gøre med netværks- og servervedligehold. På det seneste har sikkerhedsspørgsmålet fyldt stadig mere. 

– Der er jo en ny persondataforordning på vej, og vi er i gang med at kigge på, hvad den kunne betyde for os helt konkret, siger han.

Persondataforordningen indeholder blandt andet og under visse forudsætninger et krav om, at en virksomhed har en såkaldt Data Protection Officer (DPO). Olav Andersen fortæller, at netop spørgsmålet, om Pressalit A/S skal have en DPO - og i givet fald om, hvordan man kan indføre en sådan funktion - er noget af det, der skal afklares. 

Ud over rollen som DPO kan det også stille øgede krav til løsninger på det tekniske plan. Pressalit A/S har indledt arbejdet med at opbygge en bedre sikring af personfølsomme data med skærpede rettigheder og mere fokus på, hvordan data skabes og udveksles. 

– Der skal nok komme nogle løsninger på området, men vi vil gerne lige afvente lidt og se, hvilke erfaringer andre gør sig. Helt generelt gælder det, at vi skal være med på beatet, men vi behøver ikke nødvendigvis at være first-movers på forkromede tekniske løsninger, siger Jens Stærk Bojesen.

Tid til leg

Pressalit A/S er en produktionsvirksomhed, hvor der ifølge Jens Stærk Bojesen helt naturligt er stærkt fokus på at få fremstillet nogle gode produkter og det til tiden. Det præger også it-afdelingen, hvor der samtidig også er plads til at eksperimentere. En af Pressalits fire værdier er ”Vi leger”, og det betyder for it-afdelingen, at der bliver afsat tid til at undersøge nye teknologier og tage på diverse seminarer for at se, om der er noget, som kunne bringes i anvendelse i virksomheden.

Lars Henrik Duelund, ERP Specialist, kom til Pressalit A/S for omkring to et halvt år siden. Han har tidligere arbejdet i en lignende stilling i seks år og er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet inden for blandt andet forretningsudvikling, produktudvikling og change management.

– Der var stort set ingen it på uddannelsen, så det, jeg kan, har jeg lært mig selv eller lært på forskellige kurser, fortæller han.

Lars Henrik Duelunds opgaver ligger blandt andet inden for ERP (Enterprise Resource Planning), WMS (Warehouse Management System) og BI (Business Intelligence) og er meget projektorienterede. Han er netop ved at afslutte et BI-udskiftningsprojekt, skal i april måned i gang med et MES-udskiftningsprojekt (Manufacturing Execution System), og i efteråret venter der et forprojekt på udskiftningen af det nuværende WMS. Selvom man fra it-afdelingen ikke er helt ude ved de enkelte PLC’er (Programmable Logic Controller), er produktionen rykket tættere på.

– Tendensen er, at vi får stadigt mere at gøre med produktionsdelen. Det nye MES vil eksempelvis kunne understøtte flere produktionsprocesser end det nuværende. Derudover er der meget inden for integrationer og dataopsamling, som skal spille sammen, forklarer Lars Henrik Duelund.

Godt samarbejde med kollegerne

Lars Henrik Duelund synes, at arbejdet i it-afdelingen med meget jævne mellemrum giver ham et kick.

– Den måde, vi arbejder sammen med resten af organisationen på, er meget tilfredsstillende. Vi bliver ikke set som en klods om benet, men er med ved bordet, når der skal indføres nye løsninger. Vi har muligheder for selv at være med til at præge udviklingen, og i pipelinen for de næste tre-fire år ligger der rigtigt mange spændende projekter, siger han.

Olav Andersen tilføjer, at samarbejdet med kollegerne også for ham er en stor drivkraft, og at de også er blevet bedre til at give den anerkendelse, som man kan have brug for i hverdagen. De er også gode til at komme til it-afdelingen og spørge, hvis de kunne tænke sig at installere noget på pc’en eller abonnere på en tjeneste.

– Jeg tror, at en af grundene til, at folk lige spørger os først, er, at vi ikke bare pr. automatik siger nej. Hvis det giver mening og ikke går på tværs af vores politikker, så får de et ja, siger Lars Henrik Duelund.

Få formalia

Et eksempel er produktudviklingsafdelingen, der var kommet op på at anvende fem forskellige 2D- og 3D-tegneprogrammer. De ønskede at implementere én løsning og kom til it-afdelingen med ønsket. I samarbejde med de relevante aktører i organisationen fandt man frem til den rette løsning og fik den implementeret. Eksemplet viser også den grundlæggende tilgang til projektarbejde i it-afdelingen. Her satser man mere på direkte dialog end på tunge, formaliserede processer.

– Vi har en projektmodel, men i bund og grund gennemfører vi projekter ved at samle de rette folk omkring bordet og så gennem direkte dialog finde frem til de rigtige løsninger. Det er mere effektivt end at sidde bag skrivebordet og udfylde lange projektdokumenter, siger Jens Stærk Bojesen.

Han tilføjer, at de i afdelingen også arbejder mere og mere efter agile metoder.

Ikke mange KPI’er

It-afdelingen har ikke et ticket-system til indmelding af problemer. Kollegerne henvender sig typisk direkte til den person, de ved, har med området at gøre, og der er ikke problemer med at prioritere opgaverne.

– Hvis vi er i tvivl om, hvor meget en opgave haster, spørger vi bare brugeren. Ofte er vi også i stand til at umiddelbart at beslutte, om det er her og nu, eller om det kan vente lidt, siger Jens Stærk Bojesen.

Afdelingen arbejder heller ikke efter en lang række KPI’er (Key Performance Indicators), og det er helt bevidst.

– Vi bliver selvfølgelig målt på vores opgaver og på økonomien. Det var oppe at vende, om vi skulle opstille flere KPI’er for arbejdet i it-afdelingen, men jeg gik imod det, fordi det efter min mening kan tage fokus væk fra det, der ikke er så målbart, siger Jens Stærk Bojesen.

Olav Andersen supplerer:

– Vi vil meget hellere have en diskussion om, hvad der måtte være et problem i stedet for at lave en masse målinger i forhold til problemer, vi reelt ikke har.

Standardløsninger

Serverlandskabet hos Pressalit A/S er som hos mange andre virksomheder omfattende og varieret. Serverplatformen er Microsoft, hvilket også gælder for applikationer som ERP, økonomi, mail, kontorpakke og intranet. Men derudover er der en lang række løsninger fra andre leverandører til specifikke formål som AutoCAD, grafisk arbejde, web, produktions-it, osv. Strategien er så vidt muligt at anvende standardløsninger og ikke kaste sig ud i specialudvikling. Man inddeler eventuelle specialtilpasninger i Good, Bad and Ugly. En lille nem ting med stor effekt laver man gerne, men ellers er man forsigtig.

– Vi vil løbende kunne følge med på de nyeste versioner af softwaren, og det er svært og dyrt, hvis man har implementeret for mange specialtilpasninger, siger Jens Stærk Bojesen.

Løse, ikke fikse

En gang om året laver it-afdelingen en risikovurdering til bestyrelsen over de områder, som er særligt kritiske for forretningen. I år er det sikkerhed, det nye MES og det nye WMS. Ud over de større projekter vil man ifølge Jens Stærk Bojesen også helt generelt arbejde med løbende forbedringer og i højere grad løse problemerne frem for at fikse dem.

– Vi kan sommetider komme til at fikse de samme problemer igen og igen. Vi skal blive bedre til at analysere problemer til bunds og få implementeret en egentlig løsning, så vi har mere tid til at arbejde med det, der flytter noget, siger han.


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst…

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…