HB indstiller, at PROSA slutter sig til den nye hovedorganisation

– Et ja til den nye hovedorganisation er den bedste løsning ud fra de valgmuligheder, der lå foran os. Sådan opsummerer PROSAs formand, Niels Bertelsen, resultatet af en flere timer lang debat på hovedbestyrelsesmødet den 21. april om fusionen mellem PROSAs hovedorganisation, FTF, og LO.

Til det sidste var PROSA imod fusionen, men nu, hvor den er en realitet, skal PROSA beslutte, hvad forbundet vil gøre. Ønsker PROSA ikke at være med i den nye hovedorganisation, skal beslutningen være truffet inden den 30. juni. Processen frem til den beslutning falder i tre dele. Først kommer hovedbestyrelsen med sin indstilling, så skal en ekstraordinær delegeretforsamling forholde sig til indstillingen. Til sidst skal forsamlingens indstilling ud til urafstemning blandt alle medlemmer.

Niels Bertelsen understreger, at det er en enig HB, der anbefaler et ja til den nye hovedorganisation.

– Vi skal nu have en række samtaler om, hvordan vi skal sikre PROSA. Vi skal finde en sameksistens i den nye hovedorganisation, så vi som et mindre forbund ikke bliver rendt over ende, siger Niels Bertelsen.

En af PROSAs anker mod fusionen var udsigten til en centralistisk styret organisation meget langt væk fra medlemmerne.

Håb om fredelig sameksistens

Ender det med et ja til den nye hovedorganisation, havner PROSA i samme hovedorganisation som flere direkte konkurrenter, blandt andre HK. Den udsigt gør nu ikke formanden nervøs. Han peger på, at HK allerede nu kan rejse krav om grænsesager, altså sager hvor der er strid om, hvorvidt et medlem retteligt hører til i HK eller PROSA.

– Vi vil selvfølgelig gerne have, at den fredelige sameksistens fortsætter. Det er mange år siden, vi har haft kontroverser med HK, og vi har haft et fint samarbejde blandt andet på CGI og Tech Mahindra. Mit håb er, at vi fortsætter med ikke at bekrige hinanden og lader medlemmerne vælge, hvor de gerne vil høre til, siger han.

En anden mulighed er at søge optagelse i den anden hovedorganisation, der er tilbage efter fusionen, nemlig Akademikerne.

– Dem har vi også haft en snak med, og de vil gerne have os – nok bare ikke som selvstændig organisation, som det ser ud i øjeblikket, siger Niels Bertelsen.

Samtidig optager Akademikerne kun medlemmer med minimum en uddannelse på bachelorniveau.

– Det betyder, at vi så skal afskrive medlemmer fra blandt andet datamatikeruddannelsen, og det vil HB ikke være med til, siger Niels Bertelsen.

PROSA afskærer sig ikke umiddelbart fra at optage bestemte grupper ved at træde ind i den nye hovedorganisation. At stå helt uden for en hovedorganisation fandt HB ikke er en reel mulighed.

– Det vil gøre det overordentligt svært at repræsentere vores medlemmer. Det er gennem en hovedorganisation, at vi kan sørge for at få indflydelse på relevante områder som uddannelser, råd og nævn, siger Niels Bertelsen.

Den ekstraordinære delegeretforsamling forventes at blive holdt i begyndelsen af juni med en urafstemning umiddelbart derefter.