Sahar Hinrichsen og Thomas Kølle er gået i gang med at opbygge en ny arbejdskultur hos internetboghandleren Saxo. Foto: Lizette Kabré

Hjertestarter og frisk frugt

Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant?

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er du valgt af dine kolleger til at opbygge et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med ledelsen. Det er arbejdsgiverens ansvar at løse problemerne, men det kræver samarbejde og en løbende dialog.

•    Hvis din virksomhed har flere end 10 ansatte, skal der være en AMR.

•    Du er valgt for to år ad gangen. I den periode er du sikret imod afskedigelse – ligesom tillidsrepræsentanten.

•    Som AMR deltager du i et lovpligtigt, tredages kursus om arbejdsmiljø, hvor du lærer om arbejdsmiljø generelt, men med fokus på de problemstillinger, der er særligt relevante på din arbejdsplads.

•    Det første år har du ret til yderligere to dages supplerende uddannelse. De følgende år har du ret til halvanden dags efteruddannelse om arbejdsmiljø.

•    Det psykiske arbejdsmiljø kan for eksempel handle om stort arbejdspres, uklare krav, dårlig ledelse, konflikter, mobning og lange arbejdstider.

•    Det fysiske arbejdsmiljø kan handle om farlige stoffer, støj, varme, kulde, belysning, risiko for fald eller tunge løft og dårlig indretning af arbejdspladsen.

•    Minimum hvert tredje år skal virksomheden gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV), hvor medarbejderne anonymt forholder sig til en række spørgsmål om arbejdsmiljøet.

På muren ved indgangen til internetboghandleren Saxo på Strandboulevarden i København hænger en grøn boks. Inde i boksen sidder en funklende ny hjertestarter, der – heldigvis – endnu ikke har været i brug.

Placeringen af hjertestarteren er besluttet af Saxos to nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter, Sahar Hinrichsen og Thomas Kølle, der siden maj sidste år har påtaget sig opgaven med at skabe et sundere og mere sikkert arbejdsmiljø for deres cirka 50 kolleger.

– Vi kunne også have valgt at sætte hjertestarteren op indenfor i bygningen, men så ville den jo ikke komme lige så mange mennesker til gavn. Ved at sætte den op udendørs har alle i lokalområdet adgang til den, forklarer Thomas Kølle, der er software architect i Saxo og derudover medlem af PROSA.

Selv om Saxo efterhånden har en del år på bagen, har virksomheden ikke haft tradition for at vælge arbejdsmiljørepræsentanter – eller AMR som det hedder på nudansk. Men sidste år opfordrede ledelsen medarbejderne til at vælge to AMR, og den udfordring tog Thomas Kølle og regnskabschef Sahar Hinrichsen på sig.

– Jeg havde ikke hørt så meget om det før, men da jeg først satte mig ind i, hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant, så synes jeg, det lød spændende. Hvem vil ikke gerne skabe bedre forhold på arbejdspladsen, siger Sahar Hinrichsen.

Hvor er brandvejen?

Som første skridt besluttede Sahar Hinrichsen og Thomas Kølle at gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV), som kunne danne grundlag for det videre arbejde. Medarbejderne fik et elektronisk spørgeskema, hvor de blev bedt om at forholde sig til en række spørgsmål om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Saxo. APV’en afslørede blandt andet, at mange medarbejdere ikke vidste, hvor brandvejene var.

– Men det ved de så nu, siger Thomas Kølle.

Resultaterne fra APV’en tog de med på det lovpligtige, tredages kursus i arbejdsmiljø, som var en øjenåbner for dem begge og gav inspiration til at sætte flere skibe i søen på Saxo. På kurset mødte de kolleger fra andre brancher og virksomheder, som delte ud af deres erfaringer og viden, og det førte til en liste med indsatspunkter, som Sahar Hinrichsen og Thomas Kølle har gennemført i de forløbne seks måneder.

– I begyndelsen var jeg da lidt bekymret for, hvor tidskrævende det ville være, men vi finder tiden til det, og ellers opfordrer vi vores kolleger til at hjælpe os. Det er sjovt, og der er stor opbakning til vores arbejde, siger Sahar Hinrichsen.

Sahar Hinrichsen og Thomas Kølle foran hjertestarteren hos Saxo. Foto: Lizette Kabré

Frugt, hjerter og massage

Et af punkterne var hjertestarteren, men derudover har ledelsen blandt andet givet grønt lys for en frugtordning og en massageordning. Sidstnævnte betales over bruttolønnen og registreres som arbejdstid.

– Som udgangspunkt har vi en velfungerende arbejdsplads. Vi har en løbende og uformel dialog med ledelsen, som har bakket op hele vejen, når vi kommer med forslag og ønsker. Det er en bølge af succes, der driver os, og vi har nået rigtig meget det første halve år, siger Thomas Kølle.

Senest har de haft besøg af en kvindelig ergoterapeut, som i løbet af to dage undersøgte hver enkelt medarbejders arbejdsvaner, siddestillinger og andre rutiner, og hendes råd og anbefalinger er nu givet videre til både medarbejdere og ledelse.

– Jeg var overrasket over, hvor lidt der skal til, og hvor stor betydning det har for din krop, hvis du ændrer bare lidt på dine vaner og sørger for afvekslende arbejdsstillinger. For eksempel den måde du sidder på, skærmens placering eller tastaturets position. Vi har fået en masse gode råd til at forebygge skader, fortæller Sahar Hinrichsen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne har også sørget for at få flyttet en stor og støjende printer, som stod i et storrums-kontor, og i denne måned får de besøg af en frivillig fra Hjerteforeningen, der skal undervise medarbejderne i genoplivning og førstehjælp.

Ny kultur tager tid

Reaktionerne på de nye initiativer har været overvældende fra både medarbejdere og ledelse. Det eneste, de to arbejdsmiljørepræsentanter efterlyser, er, at kollegerne byder ind med idéer og ønsker, som AMR kan løfte videre.

– Det er en ny kultur, som vi er i gang med at bygge op. Det tager tid at få det ind på rygraden for alle medarbejdere, men vi er godt på vej. Alle er positive, og det har været en god og lærerig rejse, siger Sahar Hinrichsen.

Næste fase handler om at tilegne sig viden og værktøjer til at håndtere konflikter og det psykiske arbejdsmiljø. Det planlægger de begge at gøre i løbet af 2019, hvor de har ret til to dages efteruddannelse.

– Det psykiske arbejdsmiljø er for mig det svære område, hvor det handler meget om at turde tale om de vanskelige ting. Men jeg vil gerne være rustet til at tage de samtaler, hvis det bliver nødvendigt, siger Thomas Kølle.


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst…

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…