Husk, at din uddannelse først er afsluttet efter normeret tid

Ledighedserklæring

Vi oplever, at flere indsender en ledighedserklæring, hvis man har tilmeldt sig som ledig på ny efter at have været afmeldt i få dage, fordi man ikke har fået  tjekket sine jobforslag på jobnet.dk. Dette er kun nødvendigt, hvis der er sket ændringer, som vi ikke kender til i forvejen. Du skal blot tilmelde dig som ledig på jobnet.dk hurtigt igen, så får vi automatisk besked.

Ferie

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge i a-kassen i optjeningsåret 2017, kan du se, hvor mange dage du har ret til i a-kassens selvbetjening. Vi har skrevet til alle i april. Husk at sidste frist for ansøgning om feriedagpenge for gammelt ferieår 2017/2018 er den 31. maj 2018.

A-kassen oplever ofte, at dimittender havner i en periode, hvor de ikke kan få dagpenge. Reglerne er nemlig sådan, at din erhvervsmæssige uddannelse skal være normeret til 18 måneders varighed, men hvis du gennemfører uddannelsen på kortere tid end de 18 måneder, vil din uddannelse først anses for at være afsluttet 18 måneder efter påbegyndelsen.

Du kan derfor risikere at være uden indtægt i en længere periode. Vi har lavet et par eksempler på, hvad det kan få af betydning for dagpengeretten:

Eksempel 1

Du har været medlem af a-kassen fra den 1. december 2017. Vi har modtaget din skriftlige meddelelse om, at du ønsker at gøre brug af dine dimittendrettigheder senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Du påbegynder en erhvervsmæssig uddannelse den 16. august 2016 og gennemfører uddannelsen den 16. januar 2018. Din uddannelse anses først for at være afsluttet den 16. februar 2018, hvor der er gået 18 måneder efter påbegyndelsen af uddannelsen.

Da du ikke har været medlem af a-kassen i mindst 1 år forud for den 16. februar 2018, og uddannelsen er gennemført på kortere tid end 18 måneder, har du tidligst dagpengeret en måned og en dag, efter vi anser din uddannelse for afsluttet - altså fra den 17. marts 2018. Hvis din SU er forudbetalt, og dagpengene er bagudbetalt, skal du være opmærksom på, at du i dette eksempel tidligst kan få dagpenge den 28. marts 2018.

Eksempel 2

Du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år, før du afslutter din uddannelse. Vi har modtaget din skriftlige meddelelse om, at du ønsker at gøre brug af dine dimittendrettigheder inden for 2 uger, fra din uddannelse er afsluttet.

Du påbegynder en erhvervsmæssig uddannelse den 16. august 2016 og gennemfører uddannelsen den 16. januar 2018. Din uddannelse anses først for at være afsluttet den 16. februar 2018, hvor der er gået 18 måneder efter påbegyndelsen af uddannelsen.

Da du har været medlem af a-kassen uafbrudt i mindst 1 år forud for den 16. januar 2018, har du tidligst ret til dagpenge den 17. februar 2018, som er dagen efter, at vi anser din uddannelse for at være afsluttet.

I dette eksempel kan du tidligst få dagpenge den 28. februar 2018.

Ny sats som nyuddannet

Du kan tidligst få beregnet en ny sats 6 måneder efter din dagpengeret som dimittend. Det kræver, at du har fået indberettet mindst 3 måneders indtægt til SKATs indkomstregister. De 3 måneder skal ligge efter uddannelsens afslutning. Det er ikke en forudsætning, at det er fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du kan få beregnet en individuel sats, der ligger under højeste dagpengesats, der i dag er 18.633 kroner pr. måned. Hvis din sats kommer under dimittendsatsen, skal vi dog ikke beregne en ny sats.