PROSA

Kampvalg om centrale poster i PROSA

Ni kandidater har meldt sig til de nuværende fire poster som forbundssekretær i PROSA, og det er sundt for demokratiet, mener formand Niels Bertelsen.

Når PROSAs medlemmer samles til delegeretforsamling i Glostrup i weekenden 14.-15. november er der udsigt til kampvalg til de nuværende fire poster som forbundssekretær i PROSA.

Ved redaktionens slutning havde ni kandidater meldt sig i feltet, men flere kan nå at stille op helt frem til afstemningens begyndelse.

Og de mange kandidater er umiddelbart godt for dynamikken og den politiske udvikling i PROSA, lyder det fra PROSAs formand Niels Bertelsen.
– Det er positivt, at der i år er så mange medlemmer, der er villige til at trække i arbejdstøjet og bidrage til udviklingen af PROSA. Det er vigtigt for demokratiet, og det er vigtigt for PROSAs fremtid, at der kommer nye politiske talenter på banen, siger Niels Bertelsen.

Ønske om generationsskifte

Noget tyder derfor på, at medlemmerne har lyttet til formandens opfordring på delegeretforsamlingen i 2018, hvor han slog fast, at han ”ikke holder evigt” som formand.
– Jeg ser gerne et generationsskifte. Så jeg opfordrer alle til at tænke over, hvordan vi kan organisere os, så vi kan tiltrække nye kvalificerede folk, der gerne vil tage del i det politiske foreningsarbejde, sagde han fra talerstolen.

Både Niels Bertelsen og næstformand Hanne Lykke Jespersen stiller op til en ny toårig periode, og intet tyder på, at de bliver udfordret til en direkte duel til formandsposterne.

Det er vigtigt for demokratiet, og det er vigtigt for PROSAs fremtid, at der kommer nye politiske talenter på banen
- Niels Bertelsen, formand for PROSA

Men for Niels Bertelsen er det afgørende, at flere unge melder sig som aktive i fagforeningen og smager på det fagpolitiske arbejde. For der er brug for nye idéer og frisk energi, mener formanden, og vejen til indflydelse er kort – eksempelvis i PROSAs hovedbestyrelse eller i de politiske udvalg.
– Jeg ser helst en løbende fornyelse, hvor de erfarne medlemmer og de unge kræfter i fællesskab kan gøre PROSA til en endnu bedre fagforening for vores medlemmer, siger Niels Bertelsen, der opfordrer alle medlemmer til at overveje, om de vil bruge en weekend i PROSAs tjeneste.

De unge skal med

Udover de politiske valg er delegeretforsamlingen også stedet, hvor du som medlem kan debattere den it-politiske udvikling, diskutere PROSAs arbejdsplan for de kommende to år og netværke med it-folk fra hele landet.

Alle medlemmer har mulighed for at blive delegeret og deltage i delegeretforsamlingen, men det kræver, at du forinden har meldt din interesse på generalforsamlingen i din lokalafdeling i løbet af oktober. Find tid og sted på prosa.dk/df2020