lønstatistik

Kend din løn

PROSA har brug for, at du deler dine lønoplysninger, så PROSA kan lave den mest fyldestgørende og detaljerede lønstatistik for de it-professionelle.

PROSA tilstræber hvert år at lave den mest fyldestgørende og detaljerede lønstatistik for de it-professionelle. Den er et nyttigt redskab, som du kan slå op i, så du hverken bliver snydt af en kommende arbejdsgiver eller stiller for urealistiske krav under en lønforhandling.

Men for at statistikken bliver så nøjagtig som muligt, kræver det, at du og så mange andre medlemmer som muligt, udfylder det spørgeskema om løn, der sendes ud i slutningen af januar.

Hovedformålet med spørgeskemaet er at indsamle oplysninger om blandt andet løn, ferie og pension. Sidste år afslørede de indsamlede informationer, at gennemsnitslønnen for privatansatte it-folk var steget med 6,4 procent. Den højeste stigning i mange år. Men de data var indhentet i januar, og altså før coronapandemien vendte op og ned på ”plejer”.
— Der florerer rigtigt mange forestillinger om, hvad den aktuelle udvikling i it-faget er. Er lønudviklingen stoppet? Er det i dag normen, at man har den sjette ferieuge, og er der givet tillæg? Den eneste måde, PROSA kan få viden om, hvad der faktisk sker i branchen, er, hvis medlemmerne deltager i lønstatistikken, siger Allan Pleman, der er ledelseskonsulent i PROSA.

Der florerer mange forestillinger om, hvad den aktuelle lønudvikling i it-faget er
- Allan Pleman, ledelseskonsulent i PROSA

Lønstatistikken er ikke et opslagsværk, der præcist afslører, hvad du kan kræve af en arbejdsgiver. Det er et værktøj til at danne dig et overblik over, hvordan en given funktion er aflønnet, og det er den viden, du kan bruge som afsæt for en lønforhandling.
— For det enkelte medlem vil det jo altid være væsentligt at kunne vurdere sig selv i forhold til markedet og få svar på spørgsmålet: Kan jeg være tilfreds med min løn, eller er jeg for dårligt lønnet? Her hjælper lønstatistikken, siger Allan Pleman.

Udover at give det enkelte medlem et pejlemærke i forbindelse med lønforhandlinger, udarbejder PROSA også hvert år et indeks for alle de virksomheder, hvor mindst fem it-ansatte har besvaret undersøgelsen. Desværre er det ikke altid, at datagrundlaget er stort nok.
— Ofte står vi i den situation, at der er for få svar til at give et præcist tal, og derfor kan en ekstra besvarelse faktisk gøre en forskel. Til gengæld skal PROSA jo også sikre, at medlemmer ikke kan genkendes, så PROSA offentliggør aldrig et gennemsnit, hvis der ikke er tre besvarelser og først yderligere tal, hvis der er fem, siger Allan Pleman.

Lønstatistikken undersøger hvert år også forskellige temaer i de it-professionelles arbejdsliv. I år retter temaet sig mod den private del af it-arbejdsmarkedet og sætter ikke overraskende fokus på coronakrisen, og hvad den har betydet for løn- og ansættelsesforhold i it-faget.

Du kan svare på lønstatistikken frem til  den 28. februar.