bæredygtighed

Kommuner udregner CO2-aftryk

Danske og norske kommuner samarbejder med KMD om ambitiøs klimaberegner, der kan håndtere direkte og indirekte CO2-aftryk i hele leverandørkæden.

I et nyt datadrevet samarbejde vil it-virksomheden KMD hjælpe Odense, Sønderborg, Samsø og Oslo med at udvikle en digital CO2-beregner for deres samlede kommunale indkøb.

CO2-beregneren indsamler relevant information om produkterne og kategoriserer dem i en specifik CO2-profil baseret på produkternes udledning.

Det gør det lettere at sammenligne produkternes forbrug af energi, materialer og omkostninger på tværs.

”Med den nye beregner vil kommunerne få indsigt i CO2-effekten af ændret adfærd – nærmest i realtid. Netop det at man kan se, at ens handlinger gør en forskel, er helt afgørende for at ændre adfærd og rutiner”, forklarer Søren Brixen, der er rådgivningsdirektør for bæredygtighed hos KMD.

Netop det at man kan se, at ens handlinger gør en forskel, er helt afgørende for at ændre adfærd og rutiner”, forklarer
- Søren Brixen, rådgivningsdirektør for bæredygtighed i KMD

Udviklingsprojektet starter nu, og den endelige CO2-beregner forventes at være klar i løbet af 2022.

Skubber på grøn omstilling

Ifølge KMD har CO2-beregneren et stort potentiale til at skubbe den grønne omstilling fremad i kommunerne, og den tager fat et sted, hvor det normalt er vanskeligt at beregne sin klimabelastning – nemlig Scope 1, 2 og 3.

”CO2-beregneren vil automatisk give et overblik over den samlede udledning for kommunen, når den medregner kommunens eget energiforbrug, det indirekte energiforbrug forårsaget af købt energi og indirekte udledninger forårsaget af alt andet indkøb”, forklarer Søren Brixen, der er rådgivningsdirektør for bæredygtighed hos KMD.

CO2-værktøjet skal kunne levere:

•    Rapportering af et samlet overblik over CO2-udledningen i kommunen som virksomhed (Scope 1-3) opdelt på relevante underkategorier.
•    Ledelsesinformationsløsning (BI) for både afdelingsledelsen og den øverste ledelse i organisationen.
•    Løbende afrapportering af CO2-udledningen på indkøb og affald, energi mv.
•    Løbende afrapportering af Scope 1, 2 og 3, hvor det giver mening (energi, fødevarer, engangsartikler mv.).
•    Et arbejdsværktøj for indkøbskonsulenten/bæredygtighedskonsulenten, som bl.a. kan vurdere konkrete indsatser og lave simuleringer for at estimere effekten af eventuelle fremtidige handlinger.