Sådan sikrer du fortsat udbetaling af dagpenge

En af de første regler, du støder på som nyledig er, at du hver syvende dag skal huske at bekræfte din aktive jobsøgning. Det gør du ved at tjekke de jobopslag, der matcher dit CV. Så søger du de jobs, som matcher dine kvalifikationer, og noterer dine jobsøgninger på den digitale joblog.

Oplysningerne på den digitale joblog udveksles mellem jobcenteret og a-kassen, og hvis du undlader at ajourføre din joblog i to uger, kan det få dagpengemæssige konsekvenser for dig.

Du har også pligt til at lægge dit CV på Jobnet, senest to uger efter du har tilmeldt dig jobcenteret som ledig.

Tre timers transporttid

Dit CV skal være fyldestgørende og relevant. Du skal gøre opmærksom på eventuelle forhold, der betyder, at der er begrænsninger knyttet til din rådighed, for eksempel fysiske begrænsninger eller lignende.

A-kassen godkender dit CV på et møde i a-kassen. Vi indkalder dig inden for de første to ugers ledighed.

Du skal være i stand til at overtage arbejde med dags varsel. En jobformidling kan enten sendes til dig med almindelig post eller digitalt, og derfor har du pligt til at orientere dig om indholdet af din daglige post, herunder også din digitale post.

Du skal acceptere en daglig transporttid på op til tre timer. I særlige tilfælde kan transporttiden udvides.

Ferieret for ledige

Du har naturligvis ret til at holde ferie – også mens du er ledig. Men husk at give jobcenteret besked om ferien senest 14 dage før.

Hvis du bliver syg, skal du melde dette på jobnet.dk. A-kassen betaler sygedagpenge de første 14 dage, og først herefter overgår udbetalingen til kommunen.

Vi indkalder dig til et CV-møde inden for de første 14 dages ledighed. Her gennemgår vi alle dine pligter og rettigheder, og vi påbegynder ”Min Plan”.

Min Plan skal indeholde oplysning om dit beskæftigelsesmål og plan for mulige tilbud. Min Plan er et dynamisk værktøj, som vi opretter her i a-kassen, og som jobcenteret herefter ajourfører med aktuelle tilbud og aftaler.

Jobcenteret  ajourfører Min Plan på et møde to til fire uger efter mødet her i a-kassen. Min Plan og den tidligere omtalte joblog, hvor du skriver dine ugentlige jobansøgninger, vil være nogle af de centrale elementer i vores vurdering af, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ud over at overholde alle disse regler skal du naturligvis også møde op, når vi indkalder dig til møder her i a-kassen, eller når jobcenteret indkalder dig til møder. Der er enkelte af møderne på jobcenteret, hvor vi meget gerne deltager. Det vil fremgå af den mødeindkaldelse, som du modtager.

Vores erfaring fra møderne i jobcenteret er, at vi kan være en medspiller, der har kendskab til både arbejdsområde og uddannelse og dermed kan komme med indspark til jobrettet aktivering eller uddannelse.

At få den grundlæggende ret til dagpenge, medlemskab, tilmelding til jobcenteret, dimittendrettigheder med mere er forudsætninger, som jeg ikke gennemgår her, men du kan læse om alt dette og meget mere om rettigheder og pligter på både PROSAs hjemmeside og Min A-kasses hjemmeside.

 


Læs også...

På få minutter komponerede Ole Tange en PROSA-slagsang med tekst fra ChatGPT, og med musik, sang, beats og kor fra Udio.com. "Det fungerer, det er…

Natasha Friis Saxberg er en af de mest markante stemmer, når det handler om at sætte dagsordener inden for it og tech herhjemme. Hun er direktør for…

Selvom Anna igen og igen fortalte sine ledere, at den kode, hun og kollegerne arbejdede med, ikke var god nok, blev der ikke lyttet – men der blev…

Dagligt hører vi om nye hackerangreb, og frygten for, at store angreb kan lægge vores samfund ned, bliver mere og mere reel. Nye it-sikkerhedsregler…

I år har 5.187 personer søgt ind på en it-uddannelse via kvote 2. Det er 10 pct. flere end i 2023.

Den to-årige overenskomst for ansatte i staten er endelig forhandlet på plads for de enkelte organisationer. For ansatte på PROSAs overenskomst…

33-årige Ahmed Zewain drømte om at blive astronom eller astrofysiker, men i dag laver han AI-algoritmer. Han er god til matematik – ikke sådan…

Det er en leg at kode for Simon Moe Sørensen – men det er ikke nok, at du laver verdens flotteste kode, hvis du gerne vil være en succesfuld data…

Politisk rådgiver og talnørd hos PROSA, Ole Tange, giver her en hurtigt introduktion til kryptering.

Musk sagsøger ChatGPT, Instagram mest downloadede app, Netcompany-sagen ruller videre, flere får terapi af chatbots, Apple får kæmpebøde fra Vestager,…