synspunkt

Staten omgår funktionærloven

Med ansættelsen af 250 vikarer, der skal sikre udbetaling af hjælpepakker under coronakrisen, omgår staten bestemmelserne i funktionærloven, skriver næstformand i PROSA, Hanne Lykke Jespersen, i denne kommentar.

Staten har hyret 250 vikarer under Erhvervsstyrelsen. De skal sørge for udbetaling af hjælpepakker til danske virksomheder.

Men ved at hyre vikarerne gennem er vikarbureau omgår staten funktionærloven. Det betyder blandt andet, at de ikke får løn under sygdom, og formentligt også, at de ikke får deres retmæssige opsigelsesvarsel, hvis de bliver opsagt – selv om de laver funktionærarbejde.

Som det har været nævnt mange gange, er det en skandale, at staten benytter sig af den slags metoder.

Men jeg vil nu godt sætte fokus på, at det ikke kun er Erhvervsstyrelsen, der slipper af sted med negativ forskelsbehandling af vikarer. Det sker også andre steder i staten og i kommunerne, og det sker også i private virksomheder.

Det skyldes, at det EU-direktiv, som ellers skal forhindre forskelsbehandling af vikarer, er implementeret i Danmark på en måde, som muliggør en betydelig forskelsbehandling.

De kan sagtens ansættes under en ringere overenskomst end kollegerne, og det er normen, at de ikke får funktionærrettigheder. I mange tilfælde får de også en lavere løn.

Vi har eksempler på, at nogle vikaransættelser er meget langvarige og dermed er langt fra at være af midlertidig karakter.

Det vil klæde staten at ændre vikarloven, så den reelt sikrer vikarer mod negativ forskelsbehandling
- Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA

Vores hovedorganisation FH har for nyligt kørt en sag for PROSA, hvor vores påstand var, at medlemmet var funktionær og derfor skulle have løn under sygdom. Da sagen skulle for retten, valgte arbejdsgiveren at kaste håndklædet i ringen og betale.

I PROSA er vi i gang med flere sager, så det forhåbentligt kan blive helt klart, at man ikke kan fratages for eksempel retten til løn under sygdom eller en på arbejdspladsen sædvanlig løn ved at skyde et vikarbureau ind mellem den ansatte og den reelle arbejdsgiver.

EU-domstolen har i oktober afsagt en dom, der slår fast, at staten er forpligtet til at sikre regler, der betyder, at vikaransættelser reelt skal være midlertidige.

Men også som arbejdsgiver har man et ansvar herfor, selvom staten ikke har sikret sådan en lovgivning.

Det betyder, at staten har et dobbelt ansvar i sagen om corona-vikarerne – både som lovgiver og som arbejdsgiver.

Jeg synes, at sagen superfint illustrerer problemet, og det vil klæde staten at ændre vikarloven, så den reelt sikrer vikarer mod negativ forskelsbehandling, sådan som det er hensigten med direktivet.

Vi arbejder nu sammen med vores hovedorganisation og resten af fagbevægelsen om, at regeringen hurtigst muligt ændrer vikarloven, så forskelsbehandlingen af vikarer stoppes.