Vi skal blive bedre til at trække vejret

Inspiration kan komme mange steder fra. I fagbevægelsen kigger man opmærksomt efter den hos de organisatorer, for hvem det lykkes at samle hundreder, tusinder og i nogle tilfælde millioner for at kæmpe for den samme sag. Hvad engagerer folk? Hvordan får man dem i tale?

Det er noget af det, Zack Exley, der startede sin karriere som organisator i den amerikanske fagbevægelse for mere end 20 år siden, har høstet mange erfaringer i. Den gråhårede programmør og aktivist blev siden kendt for at være præsidentkandidat John Kerrys digitalchef, og i 2015-2016 slog han sit navn fast som super-organisator ved at mobilisere millioner af vælgere i Bernie Sanders' valgkampagne mod Hillary Clinton.

Amerikansk gentænkning

PROSA inviterede den nu 49-årige amerikaner til Danmark i slutningen af januar måned, hvor han ad flere omgange delte sine erfaringer med det emne, der optager fagbevægelsen bredt: Hvordan kan man gentænke organiseringsarbejdet? Hvordan får man fat i potentielle medlemmer? Hvordan bliver fagbevægelsen interessant og uomgåelig?

Under besøget i Danmark delte Zack Exley ud af sine amerikanske erfaringer til både et internt arrangement for PROSAs medarbejdere og senere til et udsolgt medlemsarrangement på Arbejdermuseet i København. Men hvorfor sendte PROSA bud efter Zack Exley?

– Vi skal være mindre servicerende og mere agerende over for medlemmerne. Som fagforening skal vi give medlemmerne redskaber, så de selv kan gøre noget, skabe noget og udtrykke deres stemme i den politiske debat. Vi skal med andre ord skabe rammen for, at medlemmet kan agere som en aktør og ikke blot som tilskuer. Det har Zack Exley arbejdet med, og det var en af grundene til, at det var interessant at invitere ham til Danmark, siger Niels Bertelsen, formand for PROSA.

Vi må ikke være utålmodige

Dagen inden den efterspurgte tidligere kampagneleder gik på talerstolen foran 200 tilhørere på Arbejdermuseet, deltog han i et heldagsarrangement for PROSAs samlede medarbejderskare.

– Det var spændende at få Zack Exleys indspark på en intern workshop, for når vi skal inspireres til at gøre noget anderledes, er det jo hele organisationen, der skal tænke i de samme baner. Vi kan blive bedre til at trække vejret og til ikke at blive for utålmodige. Vi skal for eksempel ikke straks hive et givent problem ud af medlemmets hænder og løse det for ham. Hvis han har problemer med feriepenge, så har hans kolleger det måske også. Kunne vi så samle dem og lave en fælles løsning? Eller give dem værktøjerne, så de selv kan løse det på arbejdspladsen? Det er der meget større perspektiver i end at løse det enkelte problem, siger Niels Bertelsen. 

Det er for ham et eksempel på den anderledes tænkning, Zack Exley repræsenterer.

– Zack Exley fik mobiliseret millioner af mennesker. Det er interessant, hvordan vi kan lade os inspirere af metoden og omsætte det til danske forhold. Zack taler også om brugen af digitale værktøjer, og det er også i fokus hos os. Vi er aktive på sociale medier og på vores nye hjemmeside er der indtænkt elementer, så man kan skabe fora og debat på siden. Så på den måde arbejder vi allerede med mange af de pointer, Zack Exley kommer med fra sit arbejdsliv i den amerikanske fagbevægelse og i det politiske miljø – men vi bliver inspireret til at gøre endnu mere, siger PROSA-formanden.