Etik og citatregler


Når Prosabladet interviewer kilder, kan de efter aftale få citater til gennemlæsning.

Der sættes en rimelig frist for tilbagemelding i forhold til deadline – og den fastholdes.

Kun faktuelle fejl eller misforståelser i citater rettes. Forslag om tilføjelser kan tages med, hvis det er åbenlyst, at en sammenhæng fremtræder uklar eller forvansket. Kilden kan ikke påvirke valg, vinkling og vægtning af stof i artiklen.

Artiklen kan efterfølgende blive forkortet i redigeringsprocessen.

Prosabladet anonymiserer kun efter aftale.

Redaktionen har vedtaget et etisk kodeks og er tilmeldt Pressenævnet.