Redaktionsudvalget

PROSAs redaktionsudvalg har det politiske ansvar for udgivelsen af Prosabladet. Udvalget består af mindst fire medlemmer og råder over det budget, der er aftalt med hovedbestyrelsen til at dække udgifterne til produktion, tryk og distribution.

Redaktionsudvalgets arbejde sker i tæt samarbejde med Prosabladets redaktion. På månedlige møder drøftes mulige artikler, og udvalget giver it-faglig inspiration og sparring til redaktionen.

Udvalget skal desuden sikre muligheden for en fri medlemsdebat om PROSAs arbejde og om forbundets politiske linje. De nærmere bestemmelser om udvalgets arbejde er beskrevet i Prosabladets kommissorium.

Udvalgets medlemmer vælges for en toårig periode på PROSAs delegeretforsamling.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte redaktionsudvalget.


KONTAKT

Formand for redaktionsudvalget Christian Christensen
redaktionsudvalg@lister.prosa.dk