Flere end 100.000 it-professionelle

På 10 år er der kommet næsten 25 procent flere it-professionelle i Danmark, viser en ny undersøgelse af de it-professionelles arbejdsmarked.

I 2012 var der 84.559 it-­professionelle på det danske arbejdsmarked. I 2019 var det tal steget til 105.428. Det er en stigning på næsten 25 procent, viser en ny undersøgelse af de it-professionelles arbejdsmarked, som er udarbejdet af analysebureauet Analyse & Tal for PROSA.

— Der er kommet flere it-professionelle, fordi it er blevet afgørende for virksomhederne. For år tilbage blev vi hurtigt og kraftigt påvirket ved økonomiske opsving og nedgange, fordi it kunne vælges til og fra. Finanskrisen var for eksempel hård for vores branche. Men i dag er it en fuldstændig integreret del af en virksomhed, og det gør os som faggruppe mindre sårbare på arbejdsmarkedet, vurderer Hanne Lykke Jespersen, der næstformand i PROSA.

Hun henviser til coronakrisen som et meget aktuelt eksempel. I kølvandet på den første coronanedlukning i foråret 2020 ramte PROSA et ledighedsniveau, der var højere end under finanskrisen, men udviklingen vendte hurtigt igen, og vinterens nedlukning ikke har haft konsekvenser for PROSA-medlemmernes ledighed.

Det er ikke længere så sandsynligt, at man kan klare sig med at have en interesse for it og lære at kode
- Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA

Analyse & Tal definerer it-professionelle som personer, der har kompetencer til at udvikle, drive, vedligeholde og rådgive om it-systemer, og for hvem arbejdet med it eller ledelse inden for it udgør den væsentligste del af deres job.

Undersøgelsen viser også, at it-professionelle i mindre grad er deltidsansatte, prekært ansatte, lavtlønnede eller ledige i forhold til resten af arbejdsmarkedet.

Godt halvdelen af de it-professionelle har enten en længerevarende uddannelse (26,9%) eller en erhvervsuddannelse (25,6%).

Men mens antallet af it-professionelle med længerevarende uddannelser er steget med godt 80 procent siden 2012, så er antallet med erhvervsuddannelser stagneret, og antallet af it-professionelle med grundskoleniveau er faldet.

52,5%

Andelen af it-professionelle, som har enten en længerevarende uddannelse eller en erhversuddannelse

— Det er ikke overraskende, at branchens behov for ansatte med længerevarende uddannelser er vokset. Det er it-systemerne og kompleksiteten i dem også. Det er ikke længere så sandsynligt, at man kan klare sig med at have en ­interesse for it og lære at kode, siger Hanne Lykke Jespersen.

To tredjedele af de it-professionelle (65,9%) har arbejdsfunktioner, der forudsætter viden på det højeste niveau inden for det pågældende område. Det er typisk arbejde, der kræver en mellemlang eller en lang videregående uddannelse.

Undersøgelsen af de it-professionelles arbejdsmarked er foretaget af Analyse & Tal for PROSA på baggrund af tal fra ­Danmarks Statistik fra 2012 til 2019. Tallene er trukket i 2021.