Whistleblowere skal beskyttes

Folketinget har bestemt, at de fleste af landets arbejdspladser skal etablere interne whistleblowerordninger. Læs om Datatilsynets eksterne ordning og to danskeres erfaringer med at whistleblowe.

Datatilsynet

Lovgiverne har bestemt, at Datatilsynet skal drive en whistleblowerordning, så kritisable eller ulovlige forhold på danske arbejdspladser kan komme…

Overgreb

Whistlebloweren Anders Kærgaard valgte i 2012 at stå frem med en video, der dokumenterede, at danske soldater undlod at gribe ind, mens tilbageholdte…

omsorgssvigt

Socialrådgiver Maj Thorsen valgte i 2014 at gå til medierne med historier om groft omsorgssvigt af børn i Randers Kommune. Fuldstændig anonym og uden…

Læserpanel

Det er en demokratisk nødvendighed, at ansatte anonymt kan gøre opmærksom på kritisable forhold på arbejdspladsen. Det mener Prosabladets læserpanel,…