Foto: Klaus Holsting

etik

Dataetik handler om hverdagsdilemmaer

Debatten om dataetik er blevet en modedagsorden. Desværre er den oftere præget af smarte buzzwords, som lyder kloge i en hurtig vending, end af dybde og eftertænksomhed. Det satte PROSA sig for at gøre op med, da fagforeningen tog debatten om alle de svære dilemmaer i den dateetiske debat med til Folkemødet på Bornholm.

Der er ingen lette svar, når man skal vurdere, hvem der har ansvaret for lemfældig omgang med data, eller vurdere, om hensynet til borgernes privatliv står over hensynet til effektivitet. Derfor havde PROSA og HK/Privat i fællesskab inviteret på debat om alle de dilemmaer, som vi skal vænne os til bliver en del af vores hverdag i den datadrevne virkelighed.

Panelet bestod, foruden Niels Bertelsen og Simon Tøgern, af Karen Melchior – nyvalgt medlem af Europaparlamentet for Radikale – og Martin Jørgensen – chefkonsulent for Dansk Erhverv. De fire medlemmer blev sammen med publikum præsenteret for en række dilemmaer, som havde til formål at flytte den ofte luftige dataetiske debat helt ned i øjenhøjde for de mange mennesker, som kommer til at mærke konsekvenserne af den i deres hverdag.

Det vigtigste dilemma, som panelet fandt frem til, handlede om, hvordan man som medarbejder i en virksomhed eller i det offentlige kan sige fra over for misbrug af data uden at risikere repressalier fra ledelsens side. Selvfølgelig har medarbejdere også et ansvar for at sige fra, hvis borgere eller kunders privatliv krænkes i bestræbelsen på at tjene penge eller effektivisere. Men skal man risikere job og fremtid? Er erstatningerne for en fyring i det tilfælde store nok? Her er ingen lette svar. Både Niels Bertelsen og Simon Tøgern fremførte, at man skulle kollektivisere ansvaret ved at bruge tillidsmandssystemet og dermed fjerne truslen fra den enkelte medarbejder. Derfor bliver overenskomster i stigende grad vigtige, og arbejdsgiverne må tegne overenskomster, hvis de vil sikre medarbejderne mulighed for at kritisere brud på dataetikken og opretholde høje dataetiske standarder.

For PROSA er det afgørende, at den dataetiske debat kommer til at handle om de helt konkrete prioriteringer, som medarbejdere, arbejdsgivere og politikere allerede står over for, når store datamængder bliver mere afgørende for samfundet. De mange bidrag og vinkler, som kom frem i debatten på Folkemødet, tager Niels Bertelsen derfor med videre i arbejdet for en moderne sikring af privatlivet og en samvittighedsfuld dataetik, som sætter medarbejderne og borgerne først.

Hvis du har forslag eller idéer på det dataetiske område, så skriv til PROSAs formand Niels Bertelsen på nib@prosa.dk