Foto: Klaus Holsting

etik

Dataetik handler om hverdagsdilemmaer

Debatten om dataetik er blevet en modedagsorden. Desværre er den oftere præget af smarte buzzwords, som lyder kloge i en hurtig vending, end af dybde og eftertænksomhed. Det satte PROSA sig for at gøre op med, da fagforeningen tog debatten om alle de svære dilemmaer i den dateetiske debat med til Folkemødet på Bornholm.

Der er ingen lette svar, når man skal vurdere, hvem der har ansvaret for lemfældig omgang med data, eller vurdere, om hensynet til borgernes privatliv står over hensynet til effektivitet. Derfor havde PROSA og HK/Privat i fællesskab inviteret på debat om alle de dilemmaer, som vi skal vænne os til bliver en del af vores hverdag i den datadrevne virkelighed.

Panelet bestod, foruden Niels Bertelsen og Simon Tøgern, af Karen Melchior – nyvalgt medlem af Europaparlamentet for Radikale – og Martin Jørgensen – chefkonsulent for Dansk Erhverv. De fire medlemmer blev sammen med publikum præsenteret for en række dilemmaer, som havde til formål at flytte den ofte luftige dataetiske debat helt ned i øjenhøjde for de mange mennesker, som kommer til at mærke konsekvenserne af den i deres hverdag.

Det vigtigste dilemma, som panelet fandt frem til, handlede om, hvordan man som medarbejder i en virksomhed eller i det offentlige kan sige fra over for misbrug af data uden at risikere repressalier fra ledelsens side. Selvfølgelig har medarbejdere også et ansvar for at sige fra, hvis borgere eller kunders privatliv krænkes i bestræbelsen på at tjene penge eller effektivisere. Men skal man risikere job og fremtid? Er erstatningerne for en fyring i det tilfælde store nok? Her er ingen lette svar. Både Niels Bertelsen og Simon Tøgern fremførte, at man skulle kollektivisere ansvaret ved at bruge tillidsmandssystemet og dermed fjerne truslen fra den enkelte medarbejder. Derfor bliver overenskomster i stigende grad vigtige, og arbejdsgiverne må tegne overenskomster, hvis de vil sikre medarbejderne mulighed for at kritisere brud på dataetikken og opretholde høje dataetiske standarder.

For PROSA er det afgørende, at den dataetiske debat kommer til at handle om de helt konkrete prioriteringer, som medarbejdere, arbejdsgivere og politikere allerede står over for, når store datamængder bliver mere afgørende for samfundet. De mange bidrag og vinkler, som kom frem i debatten på Folkemødet, tager Niels Bertelsen derfor med videre i arbejdet for en moderne sikring af privatlivet og en samvittighedsfuld dataetik, som sætter medarbejderne og borgerne først.

Hvis du har forslag eller idéer på det dataetiske område, så skriv til PROSAs formand Niels Bertelsen på nib@prosa.dk


Læs også...

Mennesker har drømt om at opfinde en intelligent maskine siden oldtiden, men det var først i 1956, at begrebet ’kunstig intelligens’ blev opfundet.…

Det er ikke helt let at definere, hvad kunstig intelligens egentlig er – men spørgsmålet er, om vi overhovedet ved, hvad den menneskelige intelligens…

Hvorfor er AI ikke intelligent – og hvad er kunstig intelligens så, hvis det ikke er intelligent? Hvor ikke-intelligent intelligent er det reelt i…

Hvis du er uheldig og bliver syg, imens du holder ferie, er det vigtigt, at du husker at melde dig syg. Men får du løn under sygdommen, og kan du få…

Kvinder er et sjældent syn på datamatikeruddannelsen, men Gülsüm og Nuriye Erdogan er med til at ændre statistikken. De to søstre glæder sig til at…

Virtuel kandidat stiller op til det britiske parlamentsvalg.

Chipsproducenten Nvidia ræser forbi giganterne Microsoft og Apple og er nu det mest værdifulde selskab i verden.

Hvordan er det gået med AI Pin og r1? PROSAs gadgetnørd og legebarn, forbundssekretær Mirza Cirkinagic, gør status.

Gülsüm og Nuriye "the weird kids" i skolegården. De blev mobbet, fordi de elskede at game, men i dag har Gülsüm og Nuriye fundet en kæmpe styrke i at…

Desværre, afkølet rosé og en iskold fadøl er ikke en del af løsningen på at give slip på travlhed og stress i sommerferien – tværtimod. Stressekspert…