delegeretforsamling

Karensperiode på medlemsservice

PROSAs formand Niels Bertelsen kunne efter en ventetid på knap ti lange corona-måneder lørdag den 4. september byde velkommen til anden del af Delegeretforsamling 2020.

45 delegerede mødte op i DGI-Byen i København,hvor formanden kunne konstatere, at antallet af betalende medlemmer nærmer sig de 12.000 (studerende er gratis), og at flere PROSA-medlemmer end nogensinde før har deltaget i kurser, efter de blev tilgængelige online under coronakrisen.

Dagen bød især på debat om, hvorvidt PROSA fremover skal kunne afslå medlemskab til personer, der melder sig ind og ud af fagforeningen afhængigt af, hvornår de skal bruge juridisk hjælp.

PROSAs jurister har konstateret, at det mønster gentager sig for nogle personer.

Samtidig viser en opgørelse, at cirka 10 procent af medlemmernes sager allerede er i gang, før medlemskabet er det, og juristerne oplever, at det tal er stigende.

PROSAs jurister modtager hver uge opkald fra cirka 150 medlemmer, der ringer for at få juridisk hjælp.

Der var tilsyneladende bred enighed blandt de delegerede om, at ”gratisters adgang til hjælp fremover skal begrænses”, som forbundssekretær Curt Kjærsgaard Raavig formulerede det fra talerstolen.

Forslaget fik flere til at indtage talerstolen, hvor blandt andre tidligere PROSA-formand Peter Ussing talte for det:
”Hvis du melder dig ind i et forsikringsselskab, efter skaden er sket, så vil jeg med garanti sige, at du bliver afvist. Jeg ønsker ikke, at vi skal yde bistand til de her pendulfolk. Jeg ønsker, at vi skal yde bistand til stabile medlemmer”, argumenterede han.

Jeg ønsker ikke, at vi skal yde bistand til de her pendulfolk
- Peter Ussing, PROSA-medlem

Forslaget fik 30 stemmer for og 15 imod, men det var lige præcis ikke nok, da vedtægtsændringer skal vedtages med mere end to tredjedele af stemmerne på delegeretforsamlingen.

Delegeretforsamlingen vedtog dog en tilføjelse til PROSAs vedtægter, der giver hovedbestyrelsen mulighed for at indføre regler for medlemmers adgang til serviceydelser og på den måde undgå, at nogle får adgang til ydelser, som de meget kortvarigt betaler kontingent for.

”Vi har haft en karensperiode for advokathjælp til sager på tre måneder, fordi vi køber ekstern advokathjælp, og det er dyrt. Men vi havde brug for at få præciseret fra elegeretforsamlingen, at hovedbestyrelsen kunne fastsætte den slags regler”, forklarede Hanne Lykke Jespersen, der er næstformand i PROSA.

Tilføjelsen blev vedtaget med 41 stemmer for og 4 imod, og den har denne ordlyd: ”Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for medlemmers adgang til serviceydelser, herunder fastsætte regler for karensperioder”.

Første halvdel af delegeretforsamlingen blev afholdt digitalt den 14. november 2020, hvor blandt andet budget og regnskab blev godkendt. ligesom der blev afholdt valg. elegeretforsamlingen er PROSAs øverste myndighed.