Arbejdsliv

Øremærket barsel er en realitet

Nye barselsregler er trådt i kraft, og vi skal til at vænne os til, at barselsorloven nu følger forældrene og ikke barnet. Største forandring er, at hver forælder har fået øremærket 11 ugers barsel, som kun denne kan bruge.

Folketinget vedtog i marts ændringer af barselsloven, der skal sikre en mere ligelig fordeling af orlov mellem forældrene. Det betød, at politikerne øremærkede en del af orlovsugerne til hver af dem.

Den nye lovgivning opererer med en fraværsret og en lønret under orloven.
– Fraværsretten er den del af regelsættet, der giver dig ret til fravær, i forbindelse med at du bliver forælder. Lønretten betyder desværre ikke, at du har ret til løn fra din arbejdsgiver, men alene at du har ret til barselsdagpenge under fraværet, forklarer Signe Rasmussen, der er jurist i PROSA.

Anden aflønning under barsel afhænger af, hvorvidt du arbejder på overenskomst, hvad der står i arbejdspladsens personalehåndbog, og hvad der er aftalt ifølge din kontrakt.

De nye regler gælder for børn født efter 2. august 2022, og det er vigtigt at understrege, at de nye regler kun gælder for lønmodtagere.
– Så hvis barnets mor, far eller medmor er selvstændig, ledig eller studerende, så gælder de 11 ugers øremærket barsel som udgangspunkt ikke for dem, siger Signe Rasmussen.

Begge forældre havde efter de gamle regler samlet ret til 52 uger med barselsdagpenge.
– Disse uger fulgte barnet og ikke forælderen. Derfor var det forældrene selv, der skulle aftale fordelingen af de 32 ugers orlov, der var til deling mellem dem, når mor havde brugt sin graviditets- og barselsorlov, og far sin fædreorlov, siger Signe Rasmussen.

Som mor kan du nu overdrage otte af dine ti ugers barselsorlov til din partner
- Signe Rasmussen, jurist i PROSA

Forældrene har med de nye regler stadig samlet set 52 uger med barselsdagpenge.
– Men man har ændret fordelingen af dem, så de nu følger forældrene og ikke barnet, siger juristen.

Et forældrepar har som før ret til 48 uger med barselsdagpenge, men med de nye regler indføres der en model, hvor begge forældre har ret til 24 ugers barselsdagpenge.
– Men nu er det kun 13 uger af de 24 uger, der frit kan overdrages mellem forældrene. Begge forældre har fremadrettet hver især 11 ugers øremærket orlov, som kun kan bruges af den, de er øremærket til, siger Signe Rasmussen.

Mor har med de nye regler fire ugers graviditetsorlov, som holdes, op til hun skal føde. Når barnet er født, holder mor to (øremærkede) barselsuger, mens far på samme tid holder to (øremærkede) ugers fædreorlov. 

Herefter er der så ni ugers øremærket forældreorlov til hver af forældrene og 24 uger til deling.
– Har barnet to mødre, vil den mor, der ikke har født barnet, som medmor få samme orlov som den, en far får, siger Signe Rasmussen. 

Bortfalder

Det er vigtigt, at du får afholdt de ni ugers øremærket orlov, inden barnet fylder et år.
– Hvis en forælder ikke afholder den øremærkede orlov, bortfalder den, siger Signe Rasmussen.

Det siger næsten sig selv, at du ikke kan overdrage de øremærkede uger.
 – Det er kun under særlige omstændigheder, eksempelvis langvarig sygdom hos den forælder, der skal holde den øremærkede orlov, at afholdelsen kan skubbes, til efter barnet er fyldt et år, forklarer juristen.

De ni ugers øremærket orlov kan du holde drypvis.
– Der er ikke nogen betingelse om, at de skal holdes i sammenhæng, så du kan sagtens holde din ni ugers øremærket orlov ad flere omgange, siger Signe Rasmussen.

Varslingsregler

Som kommende mor skal du give sin arbejdsgiver besked om barsel senest tre måneder før forventet fødsel, og far/medmor skal senest give besked fire uger før termin.

Derudover er der to frister, du skal være opmærksom på.
– Som mor kan du som noget nyt overdrage otte uger af dine ti ugers barselsorlov til din partner. Derfor skal du give din arbejdsgiver besked senest fire uger før forventet fødsel om, hvorvidt du udnytter retten til at overdrage barselsorloven til din partner, og om du holder yderligere fravær i stedet, forklarer Signe Rasmussen.

Seks uger efter fødslen skal mor give sin arbejdsgiver besked om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Også far eller medmor har en underretningspligt fire uger før forventet fødsel og seks uger efter fødslen.
– Hvis du ikke lige får overholdt tidsfristerne for varsling af orloven, betyder det heldigvis ikke, at du ikke har ret til fraværet, men placeringen af orloven skal i stedet aftales med din arbejdsgiver, siger Signe Rasmussen.

Soloforældre

De nye barselsregler forbedrer orlovsmulighederne for enlige forældre, som i loven kaldes soloforældre. Man er soloforælder, når barnet kun har en forælder på fødselstidspunktet, eller hvis den ene forælder dør, når barnet er helt lille, inden orlov med dagpengeret er udnyttet. Du er også soloforælder, hvis du er eneadoptant, får assisteret reproduktion med ukendt donor eller hvis barnets mor er udenlandsk surrogatmor, der efter lovgivningen i hjemlandet ikke anses for at være mor til barnet.

Som soloforælder får du tillagt 22 uger ekstra med barselsdagpenge.
– Soloforældre er efter de nye regler ligestillet uanset køn i forhold til længden af orloven. Hvad enten du er solomor eller solofar, så har du ret til at holde 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen, siger Signe Rasmussen.

Loven giver også mulighed for, at du kan overdrage en del af din forældreorlov til et nærtstående familiemedlem. Det kan være til en samlever eller ægtefælle til den retlige forælder, der er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, eller eksempelvis en kendt donor til ­barnet.

De nye regler om ret til orlov for soloforældre, overdragelse af orlov til nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre træder først i kraft for børn, der er født 1. januar 2024.
– Der kommer også nye regler om barsel for LGBT+-familier, men disse regler træder først i kraft for børn født efter 1. januar 2024, da UdbetalingDanmarks it-systemer også skal tilpasses den fagre nye verden, siger Signe Rasmussen.