synspunkt

Sød musik og færre pisk

I dag uddeles der pisk til tusindvis af ledige, påpeger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA, i denne kommentar.

Danmarks nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil gøre op med det synspunkt, at man får flere i arbejde ved at gøre dem fattigere. Altså ved at skære i dagpenge og velfærdsydelser såsom kontanthjælp, integrationsydelse og sygedagpenge.

Hvor ordet reform ellers nærmest har fremkaldt nervøse trækninger, er det befriende nye toner, vi hører, og helt i tråd med det, som PROSA har slået til lyd for i mange år.

Den nye opskrift på at få flere i arbejde skal være opkvalificering. Det er sød musik i vores ører. Og det har den klare fordel, at vi faktisk ved, det virker. Det er velafprøvet. Og forudsat at der er ledige job, så har vi tidligere set, at målrettede faglige kurser er en vej, der kan hjælpe de ledige videre.  Muligheden for at få job forbedres, når du får den viden, der gør, at du faktisk kan bestride nogle af de job, der udbydes.

Det er dejligt, at ministeren starter med de gode intentioner. Vi støtter ham i få realiseret disse planer. Men det har før vist sig, at der kan være langt fra de gode hensigter til en færdig lovgivning. PROSA vil arbejde for, at løfterne nu også bliver indfriet.

PROSA bidrager selvfølgelig gerne, som vi altid har gjort, når det har været muligt at tilbyde opkvalificering
- Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA

Peter Hummelgaard lægger fortsat op til pisk, hvis man faktisk ikke vil arbejde. Hvis bare regeringen vil holde sig til det, er det fint. For i dag uddeles der pisk til tusindvis af ledige, der blot er faret vild i de mange uoverskuelige og bureaukratiske krav og regler. Det er dokumenteret, at det faktisk gør ledige syge og stressede. Ministeren lægger da også op til at stoppe med hårdhændet behandling af syge borgere.

PROSA bidrager selvfølgelig gerne, som vi altid har gjort, når det har været muligt at tilbyde opkvalificering. Det er dejligt at få mulighed for at efterkomme efterspørgslen på arbejdskraft ved at kunne hjælpe de ledige til at komme i arbejde. Det er jo frygtelig frustrerende at være arbejdsløs it-professionel, når man hele tiden skal høre om stor mangel på it-arbejdskraft. Sagen er bare, at det på ethvert tidspunkt er nogle særlige kompetencer, der efterspørges mest. Så uden opkvalificeringer er det særdeles vanskeligt at komme i betragtning, når arbejdsgiverne søger folk.

Arbejdsmiljøet er også i kikkerten hos ministeren, der vil forebygge, at vi bliver syge og nedslidte af vores arbejde. Her trænger der virkelig også til en indsats. Vi har de sidste år set en løbende stigning i antallet af arbejdsulykker og stresstilfælde. Det er sket samtidigt med, at Arbejdstilsynets bevillinger dels er blevet beskåret år for år, dels at der er sket en løbende forhøjelse af pensionsalderen. Så det giver utroligt god mening at gå en anden vej.