særlov

Undgå social dumping

Et bredt flertal i Folketinget vedtog onsdag 16. marts en særlov, som giver midlertidigt ophold til ukrainere.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog onsdag 16. marts en særlov, som giver midlertidigt ophold til ukrainere, som er flygtet til Danmark som følge af Ruslands militære angreb på Ukraine. Særloven skal blandt andet gøre det lettere for ukrainere hurtigt at få et arbejde, komme i skole og modtage offentlige sundhedsydelser.

Særloven omfatter alle ukrainere, der 24. februar 2022 eller senere er rejst ud af Ukraine og inden afrejsen havde bopæl i landet. Personer, der har haft status som flygtning i Ukraine, kan også få opholdstilladelse i Danmark. Særloven gælder også ukrainere, som allerede opholder sig i Danmark på en erhvervsordning eller en midlertidig opholdstilladelse. Hvis man står i en situation, hvor et nært familiemedlem har fået ophold i Danmark, kan man også få opholdstilladelse.

Opholdstilladelsen gælder i to år, og der er mulighed for at forlænge den med et år.
– PROSA støtter formålet med loven, som er at tilvejebringe et særligt og midlertidigt opholdsgrundlag for personer, der som følge af de russiske væbnede styrkers invasion af Ukraine er fordrevet fra landet, siger Hanne Lykke Jespersen, der er næstformand i PROSA.

Risikoen for social dumping skal undgås
- Hanne Lykke Jespersen, næst­formand i PROSA

Den midlertidige opholdstilladelse vil blandt andet betyde, at de flygtede ukrainere vil have mulighed for at arbejde, og blandt andet jobportalen Jobindex har allerede lavet et tiltag, der skal matche arbejdsgivere med ukrainske flygtninge, der er klar til at arbejde.
– PROSA støtter, at de ukrainske flygtninge skal have mulighed for at arbejde. Dog har PROSA den opfattelse, at beskæftigelsen skal være på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, og det pålægger arbejdsgiverne et særligt ansvar, siger Hanne Lykke Jespersen.

Hun mener, det er et positivt tegn, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i kølvandet på særloven har besluttet at nedsætte et partnerskab, der også inddrager virksomheder og frivillige organisationer, med det formål at sikre en hurtig og farbar vej til det danske arbejdsmarked for fordrevne ukrainere. Partnerskabet skal blandt andet have fokus på ordentlige arbejdsvilkår.
– PROSA opfordrer arbejdsgiverne til at spille aktivt ind i det aftalte partnerskab, og vi foreslår samtidig, at der igangsættes trepartsforhandlinger, med det formål at de ukrainske flygtninge ansættes på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, således at risikoen for social dumping undgås, siger Hanne Lykke Jespersen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) understreger over for Danmarks Radio, at det er forbundet med stor usikkerhed, hvor mange ukrainere der vil komme til Danmark, da det afhænger af krigens udvikling. Lige nu er der ifølge DR plads til omkring 20.000 ukrainere i det danske asylsystem.