Fagbevægelsens fremtid

Fagbevægelsen skal igen ud, hvor medlemmerne er. Man skal turde tale politik – og fagpolitik – på de danske arbejdspladser, som man gjorde førhen, mener Nicolai Bentsen, der er scenetekniker, 3F'er og fællestillidsrepræsentant på Det Kongelige Teater. Prosabladet spørger i dette tema, hvordan fagbevægelsen kan genopfinde sig selv, før det er for sent

Fornyelse

Fagforeningerne har cirka ti år til at blive relevante for de yngre generationer, ellers risikerer de at sygne hen, i takt med at medlemmerne går på…

fastholdelse

PROSA vil have bedre indblik i, hvad der får medlemmer til at melde sig ind – og ud.

Diskrimination

Kampen mod forskelsbehandling og kønsdiskrimination handler om trivsel på arbejdspladsen. Det understreger 34-årige Kari Pedersen, der er en af de…

platformsarbejde

Det er for nemt at udnytte de unge, der arbejder som platformsarbejdere, mener cykelbud og aktivist Rasmus Emil Hjorth. Derfor kæmper han for at få…