Solidaritet

1. maj — PROSA er tilbage

PROSA-medlemmer kunne efter to år med onlinearrangementer igen forsamles fysisk til 1. maj-fejring i både Aarhus, Odense og København.

Det var intet under, at både smilene var bredere og musikken i optoget også højere og bedre end sidst, da PROSA-medlemmer igen kunne sidde til bords sammen og markere fagbevægelsens festdag. Til gengæld var dagen i høj grad også præget af alvor i kraft af krigen i Ukraine, der gik igen i både taler og samtaler.

En sag, der for mange har sat konkret ansigt på både forfølgelse og flugt og givet en håndfast betydning af fællesskab og solidaritet i en verden under forandring.
— Vi lever i en tid, hvor krig forklædes som særlige militære operationer, hvor overvågning forklædes som frihed, og hvor dagpengeforringelser forklædes som velfærdsforbedringer.

Med disse ord slog PROSA-formand Niels Bertelsen tonen an for PROSA/ØSTs 1. maj-markering i København, hvor flere medlemmer havde taget partnere og børn med.

De mindste i forsamlingen forstod nok ikke PROSA-formandens reference til George Orwell, der i sin roman ’1984’ brugte begrebet 'nysproget' til at beskrive, hvordan sproglige kneb kan dække over upopulære tiltag. Det gjorde de voksne i forsamlingen til gengæld — og navnlig målt på klapsalverne, da Niels Bertelsen kom ind på den fortsatte historie om logningsbekendtgørelsen. En lov, der gentagne gange er blevet kendt ugyldig af EU-Domstolen, men skiftende danske regeringer vil gå langt for at kunne benytte loggede teleoplysninger. Ligeledes var der alvorlige miner, da Niels Bertelsen fortalte om de hviderussiske fagforeningsledere, der er blevet fængslet for at have kritiseret den hviderussiske støtte til invasionen af Ukraine.

Vi lever i en tid, hvor krig forklædes som særlige militære operationer, hvor over­vågning forklædes som frihed, og hvor dagpengeforringelser forklædes som velfærdsforbedringer
- Niels Bertelsen, formand i PROSA

Ud over formanden deltog også næstformand Allan Thraen fra initiativet Hack Your Future i København, der støtter flygtninge fra både Syrien og andre lande, så de kan få en ny it-karriere i ­Danmark. Og i Fælledparken deltog ­Rasmus Emil Hjorth fra Wolt Workers Group, der ganske vist ikke omfatter it-folk, men til gengæld er fagligt aktive, der har taget kampen op i en sag, der angår mange på dagens arbejdsmarked. Konkret kampen for at blive anerkendt som lønarbejder med rettigheder frem for 'selvstændig kurérpartner' eller lignende 'nytale', der med et pennestrøg fratager hele grupper den ellers grundlæggende ret til kollektive forhandlinger samt elementære ting som pension, feriepenge eller løn under sygdom.