portrætfoto

Foto: Lars Rune Christensen

forskning

Digital platform skal sikre mental sundhed blandt flygtninge

ITU-forskerne skal skabe en digital platform til mental sundhedspleje blandt ­syriske flygtninge i Jordan. Mange lider af traumer og andre psykiske lidelser efter krigen, men det kan ofte være svært for sundhedspersonalet at identificere dem.

Hvorfor laver I en digital platform?

Størstedelen af flygtningene bor i lejre, blandt andet i Zaatari-lejren med næsten 80.000 flygtninge, som har begrænset adgang til sundhedsydelser. Som følge af de grusomme oplevelser i Syrien og uvisheden om fremtiden lider mange af traumer, men de mentale lidelser er ofte usynlige for det blotte øje modsat et åbent benbrud. Vores mål er at videreudvikle en digital platform, som forhåbentlig vil kunne bruges til at sikre, at flere flygtninge får den behandling, de har brug for.

Hvordan virker den?

Applikationen er en såkaldt mHealth-applikation (Mobile Health) og er blandt andet baseret på WHO’s Self-Reporting Questionaire-20 (SRQ-20). Kort fortalt indeholder den et spørgeskema med 20 spørgsmål om den adspurgtes fysiske og mentale tilstand. For eksempel bliver der spurgt, hvorvidt den adspurgte føler sig trist, om vedkommende har fysiske symptomer som rystende hænder, og om der har været tanker om lavt selvværd. Screeningens resultater bliver efterfølgende brugt som grundlag for henvisninger til læger og andre behandlere, som bruger mHealth-platformens konsultationsmodul i deres behandling.

Hvordan bliver platformen udbredt?

Vi har tidligere været med til at udvikle en digital applikation til screeninger af Rohingya-flygtninge i Bangladesh, hvor vi påviste, at 20 procent af flygtningene burde blive henvist til videre udredning og potentiel behandling. I dette projekt samarbejder vi med den lokale organisation JHASi, og vi forventer, at vi i løbet af det første år kan screene 15.000 flygtninge i Jordan for mentale lidelser. Det kan være med til at sikre, at mange flygtninge får en behandling, som de ellers ikke ville få. I et lidt større perspektiv kan vi bruge screeningen til at dokumentere det enorme behov for mental sundhedspleje blandt flygtningene.

Hvor længe skal projektet køre?

Det er en etårig projektperiode. Derefter overdrager vi den digitale platform til JHASi. Det er vigtigt, at vores indsats og forskning i digital sundhed kan være til gavn for vores samarbejdspartnere også efter projektets afslutning, så vi skaber blivende værdi lokalt i tillæg til forskningsresultaterne. På lidt længere sigt håber vi, at mHealth-applikationen vil kunne bruges i endnu flere af verdens brændpunkter, hvor folk bliver nødt til at flygte fra krig og vold.

Der er lektor på IT-Universitetet Lars Rune Christensen, der sammen med ph.d.-stipendiat Hasib Ahsan, står bag “Mobile Health Application”.