CENTER

ET INTERNATIONALT KRAFTCENTER

Med Bent Flyvbjerg i spidsen stræber et nyt dansk institut efter at blive internationalt førende på grundforskning, der kan lede til vellykkede it-projekter.

 

”Vi skal hjælpe med til, at der bliver lavet bedre it-projekter, så der ikke sker et spild af ressourcer.

Sådan forklarer Jens Schmidt, hvad formålet er med det nye Danish Institute for IT Program Management. Instituttet har base på IT-Universitetet (ITU) i København, hvor vi sidder i en kasse af et mødelokale øverst oppe i hovedbygningen.

Jens Schmidt er sammen med Bent Flyvbjerg, ny Villum Kann Rasmussen-­professor på ITU, leder af det nye center. Han siden 2018 stået i spidsen for Forskningscenter for Offentlig IT på ITU.

Baggrunden for oprettelsen er, at relativt mange store it-projekter slår fejl.

Det nye institut har en ambition om at udvikle sig til et internationalt kraftcenter på sit felt. Centret vil beskæftige sig med både offentlige og private it-projekter.

Det er kommet fra start med en bevilling fra Villum Fonden på 30 millioner kroner til de nærmeste år.

Platformen og pengene

Forhistorien til Danish Institute for IT Program Management er ifølge Jens Schmidt, at Forskningscenter for Offentlig IT indledte en dialog med Bent Flyvbjerg om at rykke fra Oxford til København med henblik på at etablere en forsknings- og uddannelsesenhed i Danmark med speciale i store it-projekter. Bent Flyvbjerg er en førende international kapacitet på området. Han var professor på Oxford University med en 'betydelig' forskningsenhed og forskede i megaprojekter – det er projekter til over en milliard dollar hver. Hvortil kom kompetenceudvikling og lederuddannelse.

– Vi havde på ITU platformen til at række ud til Flyvbjerg. Han er blevet stadigt mere optaget af it, og vi er specialiseret i it. Vi er et godt fit. Samtidig tilbød Villum Fonden som et led i dialogen at bidrage med finansiering, som var det, der skulle til, for at det kunne lykkes, siger Jens Schmidt og fortsætter:

– Vi vil gerne vise, hvor dygtig Danmark er til at skabe værdi på grundlag af Bent Flyvbjergs viden.

Villum Fonden støtter større forskningsaktiviteter inden for blandt andet teknisk videnskab – og gerne såkaldt frontforskning.

Bent Flyvbjerg har udtalt, at han lod sig overtale, fordi han med professoratet (”det ypperste i min verden”) og det nye institut har fået ”en enestående mulighed for at videreføre min forskning i Danmark”.

Jens Schmidt siger, at Danish Institute for IT Program Management ønsker at få international gennemslagskraft. Det gælder i forhold til viden, praksis, politikker og den offentlige debat.

Han minder om, at digitalisering er en global megatrend. Så godt som al infrastruktur og næsten alle industrianlæg har it i kernen og er i den forstand it-projekter. Hertil skal lægges de egentlige it-projekter, der skal levere ydelser.

– Vi ønsker at fremskaffe viden, som kan bruges af planlæggere og beslutningstagere til at lave vellykkede it-projekter, siger Jens Schmidt.

Viden, der kan handles på

Danish Institute for IT Program Management skal drive grundforskning på højt niveau, uddanne topforskere og tilbyde efteruddannelse af ledere og projektansvarlige, således at den fortsatte og forstærkede digitalisering bliver mere effektiv.

– Vi er allerede i gang med forskningen, og vi er ved at udvikle nye uddannelser. Vi skal uddanne forskere med Bent Flyvbjerg som forbillede. Vi forestiller os også at lave kompetenceudvikling. Kompetencer udpeges som centralt for succes med store it-projekter, siger Jens Schmidt.

Uanset placeringen på ITU inviterer Danish Institute for IT Program Management andre universiteter og forskningsmiljøer til samarbejde. Første initiativ er fire workshops, som forskere på tværs af institutioner kan deltage i.

– Vi vil gerne dele Bent Flyvbjerg med andre universiteter, siger Jens Schmidt.

Og hvor er programmører, udviklere og andre it-professionelle i sammenhængen?

– Hvis større it-projekter bliver mere velfungerende, mindskes frustrationer hos it-professionelle, og de får det sjovere på jobbet, siger Jens Schmidt.


Læs også...

På grund af den nye lov om registrering af arbejdstid, har PROSAs juridiske team hen over sommeren fået mange henvendelser omkring tidsregistrering og…

Forestående ferietid betyder desværre også fyringstid og ”oprydning” i en del virksomheder. Det fortæller jurist Camilla Winter, som her giver et par…

Vi kan ligeså godt se det i øjnene - juli vejret er lunefuldt og rammer ofte sommerdrømmene som en våd karklud. Men fortvivl ikke! PROSAs egen film-…

Internettet og computerbranchen var engang det vilde vesten, et sted, hvor man kunne gøre, hvad man ville uden nogen form for ansvar for almindelige…

Hvad er op og ned i junglen af sundhedstrends? PROSAbladet har spurgt Martin Grønne Jensen, som er dataingeniør, holder foredrag om longevity og er…

Vil du gerne leve længere, så bør du måske give longevity escape velocity-teorien lidt opmærksomhed. Tilhængerne af teorien mener nemlig, at vi kan…

Ny image-analyse fra Computerworld rykker ikke ved, hvem de danske it-professionelle sætter ind på en førsteplads. Til gengæld må Apple se sig slået…

XZ Utils-angrebet havde potentialet til at blive det mest alvorlige supply chain attack til dato, men angrebet blev (heldigvis) spottet i tide, fordi…

JA, siger Isak, Amanda, Lea, Martha og Hannibal. De er mellem 16-26 år og bruger dagligt flere timer på at scrolle gennem de sociale medier for at…

Er du en af de mange dimittender, som står med et nytrykt eksamensdiplom i hånden og er på vej ud på arbejdsmarkedet? Så er Kasper Bach manden, du…