– Grænsen går der, hvor man overvåger og registrerer borgene uden konkrete mistanker. Jeg har ikke noget imod overvågning, men den skal ske på grundlag af en konkret mistanke og med en retskendelse. Politiet burde hellere have tilstrækkeligt med ressourcer til, at de kan udføre rigtigt politiarbejde i stedet for disse mærkelige hovsaløsninger, siger Niels Bertelsen, formand for PROSA.

Sessionslogning er alt for indgribende

Det er et indgreb i den personlige frihed. Det er juridisk betænkeligt, ekstremt dyrt og uden virkning. Kort sagt et udtryk for en forhastet proces. 25 organisationer har i en henvendelse til justitsminister Søren Pind (V) kun stærkt kritiske kommentarer til tankerne om at genindføre den sessionslogning, som blev afskaffet for et par år siden.

– Det nye forslag vil være langt mere omfattende end den tidligere sessionslogning, da det ser ud til, at forslaget indebærer en registrering af sessioner på IP-adresse og portniveau. Herved får vi en overvågning, der er betydeligt mere vidtgående end tidligere, og hvor der opbygges enorme databaser over borgernes elektroniske adfærd, siger PROSAs formand, Niels Bertelsen, som er medunderskriver af henvendelsen.

Jakob Willer, direktør i brancheforeningen Teleindustrien, som også er medunderskriver af henvendelsen, hæfter sig ved de store omkostninger og en hidtil uset grad af logning af sessionsdata.

– Der er lagt op til en meget omfattende logning af internettrafikken knyttet direkte til hver enkelt abonnent, siger han.
Han peger på, at realiseringen af det nye forslag kræver placering af udstyr langt flere steder i nettene til at opsamle trafikdata.

– Det vil få store konsekvenser for både omkostningerne og omfanget af logningen, konstaterer han.

Mærkelig hovsaløsning

Niels Bertelsen mener, at justitsministerens udmelding er ugennemtænkt og ubalanceret.

– Grænsen går der, hvor man overvåger og registrerer borgene uden konkrete mistanker. Jeg har ikke noget imod overvågning, men den skal ske på grundlag af en konkret mistanke og med en retskendelse. Politiet burde hellere have tilstrækkeligt med ressourcer til, at de kan udføre rigtigt politiarbejde i stedet for disse mærkelige hovsaløsninger, siger han.

Jakob Willer efterlyser også en bedre balance mellem efterforskningsmæssige interesser og borgernes ret til et privatliv på nettet.

– Vi skal beskytte os mod kriminalitet og terror. Men det skal ske i respekt for vores frihedsrettigheder og være proportionalt med formålet og den værdi, der skabes. I stedet for dyr masseovervågning bør man styrke den mere målrettede overvågning og opsamling af trafikdata siger han.

Niels Bertelsen har flere anbefalinger til PROSA-medlemmer, som ønsker at beskytte deres privatliv på nettet.

– Lad være med at tænde maskinen! Og kan du ikke lade være alligevel, findes der en række værktøjer, som giver en høj grad af beskyttelse, og som kan bruges til digitalt selvforsvar, siger han.

Han understreger, at PROSA holder arrangementer med jævne mellemrum, hvor sikkerhedseksperter laver gennemgange af nogle af de værktøjer, som kan give den nødvendige beskyttelse.

I skrivende stund har justitsminister Søren Pind ikke meldt konkret og endeligt ud om Justitsministeriets planer for en eventuel høringsfase om sessionslogningen.

Læs henvendelsen her: https://www.prosa.dk/aktuelt/nyhed/artikel/nej-til-internetsessionslogning/