Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier

Birgitte Vedersø er formand for Danske Gymnasier. Foto: Danske Gymnasier

arbejdsmarked

Stor mangel på it-folk

Ifølge undersøgelse fra Danske Gymnasier vil der mangle 22.000 it-professionelle i 2030.

Selv om der i 2030 vil være 8.000 flere uddannede på it-området, viser det samlede billede, at der vil mangle hele 22.000 kvalificerede it-folk, hvoraf omkring 15.000 vil være it-uddannede med mellemlange og lange videregående uddannelser.

Det fastslår formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, på baggrund af en ny rapport, som IRIS Group og HBS Economics har udarbejdet for gymnasierne og Ingeniørforeningen IDA.

Derfor ønsker gymnasieformanden en særlig indsats for at inspirere flere unge til at søge mod it-uddannelserne.

”Vi arbejder for, at teknologi kommer til at fylde mere i den eksisterende undervisning i gymnasiet. Samtidig lægger vi op til, at der udvikles et helt nyt teknologifag, hvor de digitale teknologier naturligvis er et fokusområde. Alle gymnasieelever bør have det nye fag, for vi mener faktisk, at en større teknologiforståelse er en del af almendannelsen i 2021”, siger Birgitte Vedersø i en pressemeddelelse.

Vi arbejder for, at teknologi kommer til at fylde mere i den eksisterende undervisning i gymnasiet
- Birgitte Verdersø, formand for Danske Gymnasier

Hun peger på, at de almene gymnasier leverer hovedparten af de studerende til de videregående uddannelser inden for naturvidenskab og STEM-områderne, og at gymnasieeleverne (STX) har noget særligt med i bagagen.

– Stx-eleverne har en bred vifte af fag, og det gør, at de i særlig grad er klædt på til at tænke på tværs og sætte de teknologiske løsninger ind i et større samfundsmæssigt perspektiv, og på den måde bidrage til, at erhvervslivets øgede brug af teknologiske løsninger også i fremtiden er med til at løse samfundsudfordringerne”, siger hun.

Analysen giver et detaljeret indblik i, hvilke typer af it-arbejdskraft, der i fremtiden enten kan forventes et overudbud af eller en overefterspørgsel efter.

Mangel på alle områder

For personer med en kort videregående it-uddannelse (primært datamatikere og multimediedesignere) forventes en overefterspørgsel på omkring 7.000 personer i 2030.

For personer med en mellemlang videregående it-uddannelse viser analysen, at der i 2030 vil være en overefterspørgsel efter både it-specialister og personer med en tværfaglig it-uddannelse (fx webudvikling og digital konceptudvikling).

Overefterspørgslen efter it-specialister vil være på omkring 6.100 personer, mens den er noget lavere – cirka 2.800 personer – for de tværfagligt uddannede.

For personer med en lang videregående it-uddannelse vil der også være en overefterspørgsel i 2030. Analysen viser, at overefterspørgslen efter it-specialister (der blandt andet dækker dataloger) vil være på omkring 2.600 personer.


Læs også...

Kim Sondrup, der arbejdede 4,5 år i drift-organisationen hos Netcompany, peger på, at det var fedt at få lov til at lave samfundskritiske løsninger,…

En tidligere Netcompany-ansat, der var cirka seks måneder i konsulentforretningen, fortæller, at det var hårdt mentalt at arbejde i it-virksomheden.…

Rasmus Madsen, der arbejdede 5,5 år i drift-organisationen hos Netcompany, var glad for jobbet hos it-virksomheden, men oplevede også, at mange…

En tidligere medarbejder, der ønsker at være anonym, arbejdede godt tre år i konsulentforretningen hos Netcompany. Der var mange lange dage på…

Rene Mejer Lauritsen var ansat 5,5 år i konsulentforretningen hos Netcompany. Han peger på, at der var en masse gode muligheder i virksomheden, men at…

Hvis et ekstraordinært stort arbejdspres og et højt stressniveau var hverdag for størstedelen af de ansatte hos Netcompany, ville it-virksomheden ikke…

Vækst har været den helt store overskrift for Netcompany i de seneste år, hvor antallet af medarbejdere også er vokset massivt. Samtidig har medierne…

Blot 13-årige Willis Gibson med gamernavnet Blue Scuti blev den første til at nå ”Kill screen” i Tetris. Det var han dog kun ene om i få dage. Kort…

To år inde i den russiske invasion kæmper it-professionelle stadig med at få en hverdag til at hænge sammen mellem strømafbrydelser og bomberegn. De…

Coding Pirates fylder 10 år den 28. februar. Græsrodsorganisationen har afdelinger i hele landet, hvor børn og unge leger og lærer sig til…