Til kamp for arbejdsvilkår og beskyttelse af persondata

Stop telelogningen

Foreningen mod Ulovlig Logning er et nyt initiativ, der blandt andet har indledt en civil retssag mod justitsminister Søren Pape (K). Konkret for at få stoppet den nuværende massive telelogning i Danmark, der i to omgange er dømt ulovlig af EU, senest i 2016.

twitter.com/ulovliglogning


ulovliglogning.dk

Efter et ophedet forår med konfliktvarsler og komplicerede forhandlinger om overenskomster samt LO/FTF-fusion blev årets 1. maj en klart køligere affære. Ikke fordi der netop var indgået forlig om OK18, eller fordi et flertal i LO/FTF havde stemt for fusion – men meget konkret på grund af en koldfront fra nordvest, der sænkede temperaturen med hele 10 grader på netop årets store kampdag, hvor PROSA-fanen bliver luftet, og også it-professionelle går i optog. Som altid var der fokus på både arbejdsvilkår og it-politiske spørgsmål.

Solidaritet og sympatikonflikt

– Den oprindelige kamp for ordentlige løn- og arbejdsvilkår er en løbende kamp, der aldrig kan tages for givet eller betragtes som vundet, slog PROSA-formand Niels Bertelsen fast i sin 1. maj-tale.

– Selv om krisen er forbi, og beskæftigelsen stigende, vil der altid være arbejdsgivere, som forsøger at forringe vilkårene. Og som også overenskomstforhandlingerne har vist, er det fortsat nødvendigt at markere, at vi står samlet, konstaterede han.

Forbundssekretær for PROSA/OFFENTLIG Morten Rønne kunne i sin tale supplere med at fortælle om den varslede sympatikonflikt fra PROSA-medlemmerne i Statens IT, der havde vakt bred genklang og anerkendelse i fagbevægelsen.

– Det er aldrig sket før, at nogen har varslet sympatikonflikt på det statslige område. Så her er PROSA gået i spidsen for noget nyt, og selv om konflikten nu er indstillet, venter vi stadig spændt på en opklaring fra Arbejdsretten, sagde han.

Kampen for databeskyttelse

For dagens tredje taler var kamp og konflikt også i fokus, blot mellem på den ene side masseovervågning af befolkningens internet- og telefonvaner og på den anden side grundlæggende borgerrettigheder og privatlivets fred.

– Man skulle tro, det var løgn, at den danske regering siden 2016 har ignoreret en EU-dom, der erklærer den danske telelogning for ulovlig, sagde sikkerhedsekspert Henrik Kramshøj på vegne af det nystiftede initiativ Foreningen mod Ulovlig Logning i sin tale.

– Desværre er det helt rigtigt, og det er derfor, at vi nu indleder en civil retssag mod justitsminister Søren Pape, fortsatte han.

Henrik Kramshøj kunne også oplyse, at initiativet på kun 12 timer havde indsamlet de første 100.000 kroner til retssagen. Han og foreningens medstifter, juristen Rasmus Malver, opfordrede alle PROSA-medlemmer til at donere til sagen. De var også at finde foran PROSA-teltet i Fælledparken, hvor de brugte eftermiddagen i ivrig dialog med forbipasserende og andre nysgerrige.

Skrot Sundhedsplatformen

I Fælledparken var beskyttelse af persondata også på dagsordenen - her med fokus på sundhedsområdet. Læge og formand for Patientdataforeningen Thomas Birk Kristiansen var nemlig inviteret som taler, og i denne del af PROSA-arrangementet deltog også flere sygeplejersker, radiografer med videre.

– Kun tre procent af lægerne mener, at Sundhedsplatformen er brugervenlig, nem og intuitiv at betjene, sagde Thomas Birk Kristiansen.

Han kunne selv fortælle om uoverskuelige datamængder fra sit virke som praktiserende læge.

– I Region Syddanmark har man valgt en anden løsning end Sundhedsplatformen, og den vej bør flere følge, lød hans opfordring.

På dette tidspunkt var både blæst og byger imidlertid tiltaget i styrke, og folk begyndte at sive. Men som Henrik Kroos fra PROSA/ØST og PROSAs hovedbestyrelse kunne oplyse de yngre deltagere om, havde der faktisk været værre vejr tidligere.

– I dag er ikke den koldeste 1. maj i mands minde. For i 1979 var det snevejr!