Nyheder


Du kan være freelance både som selvstændig og som lønmodtager. Hvert enkelt beskæftigelsesforhold skal vurderes. Det skal vi for at vurdere din ret…

Med udbredelsen af billige sensorer, der kan registrere alle mulige ting, er der en risiko for, at privatlivet sættes under endnu mere pres, end det…

Klausuler er først og fremmest et arbejdsgiverredskab og skal derfor have kamp til stregen, mener PROSA.

– Det er bestemt ikke noget, man som ansat…

Der var hektisk aktivitet op til de forskellige valg på årets delegeretforsamling. Både til og fra talerstolen, men også i krogene.

– Noget software er bedre at udvikle i fællesskab. Kernefunktionaliteten kræver en stor indsats, men giver måske ikke så meget værdi. Men når den er…

Microsofts forhold til open source har ændret sig radikalt. Hvad er baggrunden?

Har PROSA den rette struktur?

Og bare fordi noget har virket, vil det så også virke fremover? Det er spørgsmål, der pressede sig så meget på under DF…

PROSA skal sikre ordentlige tilbud til dem, som mister eller har mistet dagpengeretten. Det mener de delegerede på DF 2016. De vedtog et tillæg til…

PROSA udgav i 2007 en såkaldt privatlivs-cd sammen med IT-Politisk Forening. Den skabte en væsentlig debat om masseovervågningen af borgerne. Og nu…

Google arbejder på et nyt styresystem, der ikke er baseret på Linux-kernen. Prosabladet opsporer udviklerne og teknologien bag den diskrete lancering.