Nyheder


I Afkodet svarer en it-professionel på seks spørgsmål om kodesprog. Denne gang er det bachelor i softwareudvikling Andreas Vikke, der skal begynde som…

Ferietillægget bliver nu udbetalt to gange om året og er samtidig bagudbetalt. Der er derfor grund til at være opmærksom, når du skifter job.

Det er dit eget ansvar at holde styr på, hvor meget du arbejder, og at du registrerer dine arbejdstimer på en måde, der lever op til kravene om…

Max Schrems har som bannerfører for retten til privatliv måttet opgive sit eget og i stedet acceptere en højprofileret hovedrolle i det indtil videre…

Konsekvenserne af den to år gamle Schrems II-dom er nu så småt begyndt at udkrystallisere sig. Og selv om du kan i princippet godt stadig kan bruge…

Da driften skulle flyttes til skyen, var det svært for energidata-virksomheden KeepFocus at finde en rendyrket europæisk cloud-løsning. Schrems…

En uge efter at den nye logningbekendtgørelse trådte i kraft herhjemme, gik en EU-dom imod dele af de nye regler. Den uklare retstilstand på området…

I Afkodet svarer en it-professionel på seks spørgsmål om kodesprog. Denne gang Joachim Rørbøl der løser kunders problemer gennem…

I en tid med stigende inflation og økonomisk usikkerhed er der ikke udsigt til store lønstigninger for alle it-folk.

En bortvisning betyder, at din arbejdsgiver beder dig om at gå hjem og aldrig komme igen. Det er den strengeste sanktion, du som ansat kan komme ud…