("")
dataetik

100 millioner til kunstig intelligens

Hvordan lærer vi at udnytte det bedste fra algoritmer og kunstig intelligens og samtidig tage højde for de etiske dilemmaer, der følger med? Sådan lyder overskriften på et nyt tiårigt forskningsprojekt finansieret af Villum og Velux Fonden med 100 millioner kroner. Deltagerne er landets fem største universiteter og tænke­tanken Mandag Morgen, og ambitionen er at skabe en alliance af samfundsinteressenter, der er involveret i digital dannelse og videndeling om nye teknologier.