Ændringer af dagpengeregler slår igennem

Fra 1. juli går vi over til månedsudbetalinger af dagpenge. Hidtil har der været tænkt i uger, når vi taler om udbetalinger. Men fra 1. juli skal der altså tænkes i måneder. Det betyder blandt andet, at du ikke længere skal sende dit ydelseskort næstsidste søndag i måneden. I stedet skal du sende dit ydelseskort fem hverdage før månedens sidste bankdag. Udbetalingsdatoen er også ændret. Det vil sige, at vi tidligst må udbetale ydelser til dig den sidste bankdag i måneden.

Slut med overskydende timer

Til og med 30. juni 2017 skal vi opgøre, om du har overskydende timer – altså har fået økonomisk dækning for mere end 37 timer hver uge i de seneste tre måneder - hver gang du melder dig ledig. Denne regel ophæves 1. juli. Det vil sige, at hvis du eksempelvis har haft overarbejde to måneder forud for din første ledige dag, skal du ikke længere afspadsere timerne, før du kan få dagpenge.

Til gengæld kommer der en mindsteudbetalingsregel, som betyder, at du skal være ledig og have ret til dagpenge i mindst 14,8 timer i en måned for at få udbetalt dagpenge.

Fra 1. juli vil der ikke længere være en maks-dagpengesats pr. dag. I stedet vil der være en maksimal månedssats.

Indkomstkrav

Fra 1. juli træder en ny lov om optjening af ret til dagpenge i kraft. Hvis du eksempelvis skal have dagpenge for første gang i dit liv, skal du opfylde et indtægtskrav på mindst 223.428 kroner (fuldtidsforsikret) inden for de seneste tre år i medlemsperioder, før du kan få dagpenge. Vi kan dog højst medregne 18.619 kroner pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret.

Se de nye udbetalingsperioder på Min A-kasses hjemmeside. Her kan du også få et overblik over de nye satser.

Bobler:
Udbetalinger i juni
Husk, at indsendelse af ydelseskort i juni måned er tirsdag den 27. juni. Pengene er tidligst til udbetaling den 30. juni.

OBS!
Fra 1. juli er fristen for indsendelse af ydelseskort en måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb.

Sygedagpenge får indflydelse på feriedagpenge
Hvis du er ledig, og du i løbet af 2017 bliver syg og modtager sygedagpenge, kan du ikke længere optjene feriedagpenge af sygedagpengene. Det kan få økonomisk betydning fra ferieåret 1. maj 2018, da du optjener dage med ret til feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge i optjeningsåret – altså 2017.