Bliv klogere gennem hele arbejdslivet

De videregående uddannelser kender de fleste af os: de korte videregående uddannelser, som eksempelvis datamatiker, bacheloruddannelser som eksempelvis diplomingeniør i it eller en kandidatuddannelse som eksempelvis cand.scient. i datalogi. Men parallelt med disse uddannelser findes der et uddannelsessystem, som er målrettet voksne i arbejde, og som svarer nøjagtig til de samme niveauer. Akademiuddannelsernes niveau svarer til de korte videregående uddannelser. Diplomuddannelsernes niveau svarer til en bacheloruddannelse, og masteruddannelsernes niveau svarer til en kandidatuddannelse.

Akademiuddannelserne

Har du en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, er du målgruppen for en akademiuddannelse. Ufaglærte vil typisk også kunne komme ind på denne uddannelse ved hjælp af en såkaldt realkompetencevurdering, der foregår på uddannelsesstedet. Uddannelsen tilrettelægges typisk som en deltidsuddannelse over op til tre år. Der findes akademiuddannelser inden for stort set alle fagområder – også it-området. Akademiuddannelsen i informationsteknologi er målrettet voksne, der arbejder med it.

Uddannelsen består af en række forskellige moduler, der kan stykkes sammen efter interesse og behov. Det betyder også, at du - hvis du ikke ønsker en hel uddannelse - kan nøjes med at tage netop de moduler, der supplerer eller udvikler din specifikke faglighed. Ønsker du hele uddannelsen, kan du vælge mellem tre forskellige linjer: softwareudvikling, webudvikling og systemadministration. Der er også en lang række valgfrie fag, som eksempelvis embedded udvikling, modellering, sikkerhed og distribuerede systemer.

Uddannelsen udbydes af erhvervsakademier i hele landet. Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesguiden, www.ug.dk, søg på ’akademiuddannelsen i informationsteknologi’. Hjemmesiden www.bygovenpaa.dk er specifikt rettet mod det tekniske og produktionsorienterede område. Hjemmesiden er desværre lidt uoverskuelig og virker måske ikke ved første blik som relevant for it-professionelle. Men klik på fanen ’Vælg først dit fagområde’, så dukker fanen ’Strøm, styring og IT’ frem. Herefter dukker en ny fane op, der hedder ’Vælg dit svendebrev’. Her skal du bare ignorere ordet svendebrev og klikke alligevel, så vil ’Data- og kommunikationsuddannelsen’ dukker op.   

Diplomuddannelserne

Hvis du har en kort videregående uddannelse som eksempelvis datamatiker, er du i målgruppen for diplomuddannelserne. It-professionelle, der ikke har en kort videregående uddannelse, vil muligvis også kunne optages, men det skal ske ved en realkompetencevurdering. Diplomuddannelsen er som akademiuddannelserne typisk tilrettelagt på deltid, således at de kan tages over en længere periode som eksempelvis tre år.

Der findes en række diplomuddannelser rettet mod it-området. På erhvervsakademierne findes der diplomuddannelser i henholdsvis softwareudvikling og webudvikling. DTU Ballerup og VIA UC i Horsens udbyder it-diplomuddannelsen. Diplomuddannelserne består af en række moduler, der giver god mulighed for, at du kan indrette diplomuddannelsen, så den passer i din egen faglighed og ønsker.

Du kan læse mere om uddannelserne på uddannelsesguiden, www.ug.dk. Søg på uddannelsesnavnet.

Masteruddannelserne

Med et bachelorbevis er du i målgruppen for masteruddannelserne. Har du ikke en bacheloruddannelse, men eksempelvis en datamatikeruddannelse eller edb-assistent, så udbyder IT-Universitetet i København og It-vest-samarbejdet (Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet) målrettede forløb, der gør, at du alligevel kan optages på masteruddannelsen.

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid således, at uddannelsen kan tages over en længere periode og sideløbende med et arbejde.

Der findes en række masteruddannelser rettet mod it-området. På IT-Universitetet i København (www.itu.dk) findes der tre forskellige masteruddannelser: master i it-ledelse, i interaktionsdesign og i software engineering. I It-vest-samarbejdet (www.master-it-vest.dk) udbydes tre forskellige linjer: master i softwarekonstruktion, i interaktionsdesign samt i multimedier og organisation.

Uddannelserne er tilrettelagt i moduler med stor valgfrihed. Det betyder, at du kan sammensætte uddannelsen, så den passer præcis til dig. Det betyder også, at du ikke behøver at gennemføre hele uddannelsen. Du kan sagtens nøjes med at tage netop det modul, du synes, er spændende og inden for det emne, hvor du har brug for et fagligt løft.

Kort sagt er der masser af muligheder for at blive klogere.