Brugerpanel: Driftsfolk må forandre sig

”Den største udfordring er at blive ved med at være relevant”, lyder det ærlige svar fra en af de driftsmedarbejdere, der har deltaget i Prosabladets brugerpanel om fremtidens it-drift.

Den frygt er forståelig, eftersom de deltagere i brugerpanelet, der ikke er driftsfolk, ikke er i tvivl om, at den klassiske driftsmand snart vil blive et særsyn. ”De rene driftsrutiner forsvinder, automatiseres eller outsources”, lyder dommen fra en, mens en anden spår: ”Hardwareopgaver vil blive kraftigt reduceret”.

Heldigvis mener de, at nye jobfunktioner vil dukke op: ”Der vil blive større behov for bindeleddet mellem outsourcing-partner og virksomhed og for endnu flere inden for it sikkerhed,” mener en. En anden tror, at fremtiden vil bringe et behov for ”eksperter inden for de forskellige cloud-platforme”, mens en tredje peger på, at ”driftsarkitekturforum-kendskab vil blive et kompetencekrav.”

Driftsfolkene i panelet fremhæver blandt andet den hastighed, hvormed alting ændres, den stigende kompleksitet i opgaverne, en øget specialisering og kravet om konstant dokumentation, opgavestyring og overblik som udfordringer for deres arbejde.

Cloud bærer skylden

Og især cloud synes at generere forandringerne. ”Med mere fokus på cloud-løsninger vil de opgaver, jeg løser, ændre sig i fremtiden”, skriver en, mens en anden bemærker: ”Udfordringerne er, om noget af driften kan lægges ud i skyen og dermed blive vil driftet af 'andre'”.  En tredje er mere direkte i spyttet: ”Udfordringen er ledere, der har drukket kool-aid og tror, at 'skyen' er svaret på alt. Outsourcing ved de efterhånden, ikke er det.” Og de forandringer bringer ”udfordringer om klare rollefordelinger mellem inhouse-drift, outsourcing-firmaer og devops. Det er svært at placere og konkretisere ansvarsområder, og det skaber stress”, skriver en fjerde.

Kravene til it-folks kompetencer har i forvejen ændret sig over de seneste år. ”Der er krav om mere kommunikation og mindre teknik,” oplyser en, mens en anden skriver: ”Det hele er meget mere komplekst, og vi har fået flere systemer, vi skal kende.” En tredje oplever: ”Større krav til forretningsviden og skift fra fysisk server til virtuel server har givet et andet sæt udfordringer.”

Driftsfolkene i panelet peger på, at der vil opstå nye jobfunktioner, da ”den interne driftsrolle vil ændre sig til at blive mere support af forretningen end support af teknik,” som en skriver. En anden peger på teknologiformidling: ”Der kommer flere og flere nye teknologier til, og disse skal forklares for ledelsen og perspektiveres i forhold til, hvad de kan gøre for virksomheden.” En tredje driftsmand mener, at ”uddannelse af brugerne samt projektstyring” vil blive en del af hans hverdag fremover.

Mangler uddannelse

Hermed er vi tilbage til spørgsmålet om udfordringer. For en håndfuld driftsfolk har tilkendegivet, at den største udfordring for dem er ”at få betalt kurser og certificeringer”, som en opsummerer det, mens en anden skriver: ”Udfordringen er udvikling og uddannelse. Der er store krav til at udnytte tid effektivt, hvilket udfordrer kompetenceudvikling og uddannelse”.

Vil man sikre sig en fremtid som driftsmand, lyder et råd fra brugerpanelet: ”Vær opdateret på OS, teknikker, applikationer - ganske som det altid har været! Selvfølgelig har vi et langt tydeligere trusselsbillede i dag end tidligere, og krav om compliance er også øget. I bund og grund drejer det sig nok om at være vidende om udviklingen på mange områder og så vælge nogle områder som sine specialiteter.”