ferie

Chefen kan udskyde din ferie

Ny lov giver arbejdsgivere mulighed for at udskyde medarbejdernes optjente ferie til næste afholdelses­periode. Målet er, at arbejdskraften fortsat kan være stabil under coronakrisen.

Visse brancher oplever på grund af COVID-19 et behov for særlig arbejdskraft. Det kan være brancher, der har mange sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere, eller brancher, der varetager opgaver af særlig samfundsbærende karakter.

Derfor har politikerne vedtaget en lov, der giver arbejdsgivere og medarbejdere mulighed for at aftale udskydelse af ferie.

Tvungen udskydelse

– Arbejdsgiverne kan også pålægge medarbejdere at udskyde ferien, hvis ikke der opnås enighed mellem parterne, siger Camilla Winther, der er jurist i PROSA.

Den ferie, der kan udskydes, er dels ferie optjent efter den gamle ferielov, og dels den ferie, der er til rådighed i perioden fra 1. maj til 31. august.
– Ferien kan udskydes, selvom den allerede er aftalt med din arbejdsgiver, og selvom du måske allerede har bestilt en rejse, siger hun.

Force majeure

Ferien kan kun udskydes, hvis væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn bevirker, at ferien ikke kan holdes, og det fremgår af lovforslaget, at der skal være tale om en force majeure-lignende situation, forklarer Camilla Winther.
– Der skal altså være tale om en situation, der har været uforudsigelig og uden for arbejdsgivers kontrol. Udskydelsen kan ske, uanset om det er ud over de 20 dage, som ellers ikke ifølge ferieloven kan udskydes, siger hun.

Da der for mange vil der være tale om et alvorligt indgreb i ferieplanlægningenog anbefaler Camilla Winther, at du kontakter PROSA, inden du laver en aftale, så du kan få en vurdering af, om der virkelig er tale om en force majeure-lignende situation.