billede af liggestol
Ferie

Færre penge at holde ferie for i år

Den nye ferielov betyder, at en del af dit ferietillæg tilbageholdes, indtil du forlader arbejdsmarkedet.

Dit ferietillæg bliver i år en tredjedel mindre end sædvanligt. I stedet for tillæg for et helt år udbetales kun penge for de første otte måneder af 2019.
– Det er nok efterhånden ved at være gået op for de fleste, at overgangen til det nye feriesystem giver nogle knaster. Største knast er, at den ferie, du optjener fra 1. september sidste år til 31. august år, bliver ”frosset inde”. Det samme gælder dit ferietillæg, siger Signe Walther-Rasmussen, der er jurist i PROSA.  

Det lovpligtige ferietillæg er 1 procent af din løn i ferieoptjeningsåret. Det udbetales senest samtidig med, du holder ferie, men tillægget kan også udbetales, før ferien begynder - typisk i april eller maj.

Ferie med eller uden løn

Der findes forskellige måder at få betalt sin ferie på.

Hvis du er timelønnet, får du ikke 'ferie med løn'. Du får kun løn for de timer, du rent faktisk er på arbejde. Til gengæld optjener du feriegodtgørelse eller 'feriepenge' – nemlig 12,5 procent af din samlede lønindkomst. Din arbejdsgiver indbetaler dine feriepenge til FerieKonto eller en anden udbetaler.

Hvis du er månedslønnet, får du 'ferie med løn'. Det vil sige, at din arbejdsgiver fortsætter med at udbetale dig løn, selv om du er væk fra arbejdspladsen på grund af din velfortjente ferie. Udover din almindelige løn optjener du også det omtalte ferietillæg.

Selvom tillægget således beregnes forskelligt, er facit, at alle lønmodtagere i år vil opleve at få et formindsket ferie­tillæg. Det er fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der administrerer det indefrossede tillæg og udbetaler det, når du forlader arbejdsmarkedet.

Forhøjet tillæg

Der er mange it-folk, der får et højere ferietillæg end den lovpligtige ene procent. Arbejder du eksempelvis på Finansforbundets overenskomst får du 3,25 procent, ligesom blandt andet AC og HKs overenskomster også indeholder et højere tillæg.
– Vi ser også, at medlemmer på individuelle kontrakter har held til at forhandle sig til et forhøjet ferietillæg, siger Signe Walther-Rasmussen.

Er du en af dem, der får mere end den ene lovpligtige procent, skal du være ekstra opmærksom.
– Fonden forholder sig kun til det, loven kræver, og holder derfor ikke øje med, hvad der sker med det resterende tillæg, siger juristen.

Har du eksempelvis aftalt et ferietillæg på 2,5 procent på din arbejdsplads, skal du i år have udbetalt 1,5 procent ganske som du plejer.
– Så har du ikke allerede hørt fra din arbejdsgiver om, hvordan man vil håndtere denne indbetaling, bør du kontakte din hr-afdeling. På den måde sikrer du dig, at du får udbetalt det ferietillæg, du er berettiget til, siger Signe Walther-Rasmussen.

De nye regler

Når den nye ferielov træder i kraft 1. september, vil tidspunktet for udbetaling af dit ferietillæg ændre sig. Din arbejdsgiver kan vælge at udbetale ferietillægget løbende, når du afholder ferie, eller dele tillægget op og udbetale det to gange årligt. Vælger han det sidste, vil første rate af dit ferietillæg være det, du optjener fra 1. september til 31. maj, og det skal udbetales sammen med din løn for maj måned. Den sidste rate er det ferietillæg, du optjener fra 1. juni til 31. august, og bliver udbetalt sammen med din augustløn.
 

Kom til kurser om ferieloven

PROSA holder kursus om den nye ferielov den 24. marts i Odense og den 31. marts i København. Se mere på www.prosa.dk/arrangementer