grøn omstilling

Fagbevægelsen: Læg klimaskat på lønnen

Fagbevægelsen foreslår, at der etableres en grøn investeringsfond.

Det haster med at skabe en grøn omstilling, og formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, lufter nu tanken om at indføre en særlig klimaskat i stil med arbejdsmarkedsbidraget. En fast procentdel af bruttolønnen kan være med til at sikre en retfærdig finansiering af kampen mod klimaforandringer, siger hun til netavisen Pio.

”En mulighed er at kigge på indkomstskatterne i form af et klimabidrag, men det kan også være, at vi skal skrue på afgifterne eller en kombination. Men hvis man ender med tiltag, der øger uligheden, må man kompensere det på anden vis”, siger hun til Pio.

Samtidig har fagbevægelsen foreslået at etablere en grøn investeringsfond, der kan være med til at fremme den grønne omstilling og udvikle nye grønne teknologier.

PROSA deltager i Broen til Fremtiden – en sammenslutning af fagforeninger og grønne organisationer, der har sat klimakampen på dagsordenen.
– Vi står foran en dybt alvorlig klimakrise, som kræver omstilling, kreativitet og politisk forandring af alle sektorer i samfundet. PROSA er gået med i samarbejdet og arbejder nu for en ambitiøs og socialt bæredygtig omstilling af it-sektoren, siger Jakob Ruggaard, der er ledelseskonsulent i PROSA.

Den 27.-29. marts inviterer PROSA til konferencen Sustain_It, der sætter fokus på klimaaftrykket for it og tech lige fra udvinding af ressourcer til genanvendelse. Målet er at skabe en bevægelse af it-aktivister, som har ambitiøse grønne mål for deres fag.

Læs mere og tilmeld dig på prosa.dk/arrangementer