Ferie

Ferielovens nye regler

Bliv klogere på den nye ferielov.

Den nye ferielov træder i kraft 1. september næste år.

Kom til kurser om ferieloven

PROSA holder løbende kurser om den nye ferielov, og du er velkommen til at kontakte faglig@prosa.dk, hvis du har spørgsmål.

Den største forskel på den gamle og nye ferielov er skiftet fra forskudt ferie til samtidighedsferie.

Du vil fra 1. september 2020 hver måned optjene 2,08 feriedage, som du kan afholde allerede måneden efter.

Ferie optjenes over 12 måneder (fra 1. september til 31. august året efter) og kan afholdes over en 16 måneders periode (fra 1. september til 31. december året efter).

Men med loven er der også sket en række ændringer i dine rettigheder, som er værd at bide mærke i allerede nu.

Ferietillæg:

Du vil fortsat få 1 procent af din ferieberettigede løn i ferietillæg. Tillægget, som du optjener i perioden 1. september til 31. maj, vil efter den nye ferielov blive udbetalt sammen med din maj-løn, og ferietillæg optjent fra 1. juni til 31. august udbetales sammen med lønnen for august måned. Din arbejdsgiver kan dog fortsat vælge at udbetale ferietillægget samtidig med, at du rent faktisk holder din ferie. Det ferietillæg, du får udbetalt næste forår, vil på grund af overgangen til det nye feriesystem, kun være det, du har optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019.

Ferievarsel:

Din arbejdsgiver må ifølge den nye ferielov ikke varsle din ferie med kortere varsel end tre måneder for din hovedferie, der som regel er sommerferien, og med en måneds varsel for de resterende ferieuger. Du og din arbejdsgiver kan dog godt i en konkret situation aftale kortere varsel eksempelvis i forbindelse med en fratrædelse.

5. ferieuge:

Reglerne i den nye ferielov betyder, at du er forpligtet til at holde mindst fire ugers ferie om året i perioden 1. september til 31. august året efter. Den sidste ferieuge kan du vælge at få udbetalt eller overført til næste ferieafholdelsesperiode. Begge dele skal dog aftales med din arbejdsgiver.

Ændret arbejdstid:

Hvis din arbejdstid ændres, vil der ifølge den nye ferielov ske en regulering i lønnen under ferie, når du holder den. Det betyder, at hvis du er ansat 30 timer til en månedsløn på 35.000 kroner og efterfølgende går op på 37 timer til 40.000 kroner, så vil du få løn under ferie svarende til de 30 timer, når du bruger de feriepenge, du optjente på deltid, og løn under ferie svarende til de 37 timer, når du holder ferie optjent i forbindelse med fuldtidsarbejde.

Feriehindring:

Du kan ikke holde ferie, hvis du er syg eller på barsel. Den nye ferielov fastslår, at du skal afholde feriedagene, når du er rask eller tilbage efter barsel. Det er kun, hvis du stadig er syg eller på barsel, når ferieafholdelsesperioden udløber i slutningen af kalenderåret, at du kan få overført ferie til næste ferieafholdelsesperiode, ellers er du nødt til at holde den inden 31. december.

SÆRREGEL i 2020: Fondsferiedage

Det gamle feriesystem afsluttes med et såkaldt mini-ferieår (1. maj til 31. august 2020), hvor den ferie, du har optjent i de første 8 måneder af 2019, kan afholdes. Har du haft arbejde i de 8 første måneder af 2019, vil du have optjent 16,7 feriedage til din sommerferie.
Overgangen fra ét feriesystem til et andet betyder også, at den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver ”frosset inde”, og at feriepengene som udgangspunkt først vil blive udbetalt, når du engang forlader arbejdsmarkedet.

Men det skaber problemer for nogle – nemlig nyuddannede og dem, der genindtræder på arbejdsmarkedet. Er du eksempelvis nyuddannet og begyndt at arbejde 1. august i år, vil du som udgangspunkt kun have optjent 2,08 dages betalt ferie, som kan bruges på næste års sommerferie.

Derfor er der indført såkaldte fondsferiedage. Det betyder, at de medarbejdere, der ikke har optjent nok ferie til at holde sommerferie næste år, kan vælge at få udbetalt nogle af de indefrosne feriemidler.

To betingelser skal være opfyldt for at kunne få fondsferiedage:

  • Du må ikke have optjent mere end 8,4 feriedage i perioden 1. januar til 31. august 2019.
  • Du må maksimalt have optjent 8,2 feriedage i perioden 1. september til 31. december 2019.

Du kan maksimalt bruge 8,2 feriedage fra fonden, og fondsferiedagene fratrækkes de indefrosne feriemidler, du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.  
Hvis du ønsker at bruge dine fondsferiedage, skal du tale med din arbejdsgiver. Det er ham, der skal meddele fonden for indefrosne feriemidler, at du har brugt fondsferiedagene.