Forandringer på arbejdet skaber uro i arbejdsmiljøet

Fakta om undersøgelsen

FTF har netop gennemført en stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. I forbindelse med undersøgelsen er cirka 500 PROSA-medlemmer blevet spurgt. Heraf har 159 valgt at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent 33. Vi vil gerne sige tak til de af PROSAs medlemmer, som har deltaget i undersøgelsen.

It-folk skal igen og igen forholde sig til forandringer på arbejdspladsen. Hele 63 procent af de it-professionelle har inden for de seneste to år oplevet en større organisationsændring. Det er flere end andre lønmodtagere, viser en stor undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø fortaget af FTF.

Det er især organisationsændringer og fyringer, der fører til forandringer. Men selvom det altså sker i stor stil på en it-arbejdsplads, så er ledelsen ikke blevet god til at håndtere forandringerne. 39 procent af de adspurgte it-folk opfatter ledelsen som dårlig eller meget dårlig til at håndtere forandringer, mens kun 22 procent opfatter ledelsen som god eller meget god.

Ledelsen glemmer nemlig i høj grad at inddrage de ansatte. Undersøgelsen viser, at hele 70 procent af de it-professionelle mener, at de kun i lav grad eller meget lav grad er blevet inddraget i en given organisationsforandring. Hertil kommer, at kun 30 procent har oplevet, at ledelsen har løst de problemer, der er opstået i løbet af forandringsprocessen. Derimod føler næsten halvdelen af de adspurgte it-folk, at ledelsen har informeret tilstrækkeligt om forandringerne. Når det drejer sig om forståelsen for ledelsens begrundelse for forandringerne, er svarene delt. 36 procent siger, at de i høj grad har forståelse for ledelsens begrundelse for at gennemføre forandringerne, mens 28 procent kun i lav grad har forståelse.

Konsekvenserne af forandringer

Når vi ser på, hvor forandringerne har haft størst negativ betydning, er det tydeligt, at tilliden til ledelsen lider et knæk, og at arbejdsbelastningen er steget. Der er således masser af mulighed for, at ledelsen kan håndtere forandringerne bedre, når det drejer sig om at få de ansatte aktivt i spil i forbindelse med forandringsprocessen. Der er to oplagte steder at starte: hos arbejdsmiljørepræsentanten, AMR, og tillidsrepræsentanten, TR.

Det er et generelt krav, at arbejdsmiljøet skal sikres, inden forandringen er gennemført, og arbejdsmiljørepræsentanterne skal være en del af denne planlægning. Det kan eksempelvis være ved at sikre, at arbejdsbelastningen ikke bliver for stor over en længere periode, og at der er klar prioritering af opgaverne. For tillidsrepræsentanterne vil det være relevant at se på eventuelle fratrædelsesordninger, uddannelsesplaner og lignende.

Herudover vil der for både AMR og TR ligge en opgave i at være med til at sikre det psykiske arbejdsmiljø både under og efter forandringerne. Større forandring skaber i reglen en usikkerhed i forhold til fremtiden for arbejdspladsen. Her kan tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten være med til at stille de spørgsmål til ledelsen, der gør, at man føler sig mere sikker på, hvad der kommer til at ske.  FTF’s undersøgelse viser heldigvis, at hele 63 procent af de it-professionelle kun føler lille eller meget lille usikkerhed i ansættelsen.

Ønsker du som TR eller AMR at blive bedre rustet til at håndtere forandringerne på din arbejdsplads, så meld dig til Topmødet for tillidsvalget den 15 og 16. maj, der sætter fokus på og giver konkrete værktøjer til, hvordan du kan håndtere de forskellige typer af forandringer, du kan komme ud for på din arbejdsplads.