FTF's digitaliseringspolitik

FTF's digitaliseringspolitik: https://www.ftf.dk/oekonomi/artikel/teknologi-for-mennesker/

FTF's digitaliseringspolitik blev sendt ud som udkast inden Repræsentantskabsmødet og blev vedtaget på FTF's Repræsentantskabsmøde den 27. maj (det er derfor misvisende stadig at kalde det for et udkast). Se mødematerialet her:  https://www.ftf.dk/om-ftf/repraesentantskabsmoede-2017/

FTF har afholdt en stor konference den 3. maj og har i den forbindelse lanceret en stor, ny undersøgelse om FTF'ernes møde med digitalisering: https://www.ftf.dk/fileadmin/user_upload/Dok2_Welcome_to_the_mashine.pdf

To nyheder om undersøgelsen her: https://www.ftf.dk/aktuelt/artikel/naar-ansatte-efteruddannes-i-ny-teknologi-oeges-kvalitet-og-tilfredshed/

Og her: https://www.ftf.dk/oekonomi/artikel/ny-undersoegelse-teknologi-virker-bedst-naar-ansatte-inddrages/

Den internationalt anerkendte forsker Hanne Shapiro har for FTF lavet en stor rapport, hvor FTF-organisationer er interviewet: Ny rapport: Digitalisering i FTF's medlemsorganisationer - Muligheder og konsekvenser. Se omtale og rapporten her: https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/ny-rapport-digitalisering-i-ftfs-medlemsorganisationer-muligheder-og-konsekvenser/