God råd ved sygemelding
ARBEJDSLIV

Gode råd om sygemelding

Kender du det? Du vågner syg og dårlig mandag morgen og bliver nødt til at sygemelde dig. Men hvordan er det nu lige med reglerne?


– Hvis du bliver syg, er hovedreglen, at du skal give din arbejdsgiver besked om det inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag, men nogle arbejdspladser har også en politik om, at du skal melde dig syg, hver eneste dag du er fraværende. Der findes ikke nogen lov, der bestemmer, hvordan din arbejdsgiver må udforme sin interne politik om sygemeldinger, siger Signe Rasmussen, jurist hos PROSA. 

Det har derfor været op til domstolene at vurdere, om det ligger inden for ledelsesretten at beslutte, at en medarbejder skal melde sig syg hver eneste sygedag. Ledelsesretten er et fundament i forholdet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Det ikke lovreguleret, men er en retlig standard, der dækker over en arbejdsgivers ret til at tilrettelægge arbejdet, så det passer ind i den enkelte virksomhed. 

Derfor kan din arbejdsgiver bede dig om at melde ind hver dag under en sygemelding, så længe der er tale om et sagligt krav. Begrebet saglighed dækker over, at fraværspolitikken skal være driftsmæssigt velbegrundet, proportional og tage et vist hensyn til de ansattes interesser. 

– Der kan i visse situationer være en legitim årsag til, at der kræves en daglig sygemelding. Det kan for eksempel være, at din arbejdsgiver har mange konsulenter, der sendes ud til kunder hver dag, og det derfor kan være nødvendigt at få en daglig sygemelding for at kunne give kunden besked, siger Signe Rasmussen, jurist hos PROSA.

Det kan være en måde for arbejdsgiveren at forsøge at minimere sygefraværet på, så der reelt er tale om en kontrolforanstaltning
- Signe Rasmussen, jurist i PROSA

Der kan også være tale om en saglig grund, hvis en medarbejder ofte er syg. I visse tilfælde, hvor et PROSA-medlem har henvendt sig om daglig sygemelding, er kravet om daglige sygemeldinger ofte kommet i kølvandet af, at medlemmet har hyppigt og klatvist sygefravær.

– Det kan være en måde for arbejdsgiveren at forsøge at minimere sygefraværet på, så der reelt er tale om en kontrolforanstaltning, siger Signe Rasmussen, jurist hos PROSA.

Om der er tale om et sagligt formål, beror på en vurdering i den enkelte situation. Men hvis der er tale om, at du forventeligt vil have et langvarigt sygefravær, så er der ikke nødvendigvis behov for, at du melder ind dagligt.

– Det kan for eksempel være ved en stresssygemelding, hvor din læge har vurderet, at du vil være fraværende i en længere periode, og i den situation er det ikke nødvendigvis sagligt og kan virke kontraproduktivt i forhold til rekonvalescens.

Der findes ikke nogen retspraksis for, om det er i orden, at en arbejdsgiver laver en individuel sygemeldingspolitik for enkelte medarbejdere med krav om daglig sygemelding, uden at det nødvendigvis gælder for alle ansatte på arbejdspladsen. 

Igen må det bero på en konkret vurdering af situationen. Bliver du mødt med et krav om daglig sygemelding, er det i første omgang bedst at følge retningslinjerne. Det er ikke uset, at en medarbejder bliver opsagt eller i værste fald bortvist, hvis fraværspolitikken ikke overholdes. 

– Hvis du oplever, at din arbejdsgiver kræver en daglig sygemelding, kan du altid kontakte PROSA, og så kan vi eventuelt tage en dialog med din arbejdsgiver for at få afklaret situationen, siger Signe Rasmussen, jurist hos PROSA, og fortsætter:

– Helt generelt mener PROSA, at det ikke nødvendigvis er en god idé med daglige sygemeldinger. Kravet fra arbejdsgiveren kan have den uheldige bivirkning, at medarbejdere føler sig presset til at komme på arbejde uden at være helt raske, ligesom der også kan være situationer, hvor et krav om daglige sygemeldinger ikke er befordrende for processen med at blive klar til at komme på arbejde igen. 
 

3 GODE RÅD VED SYGEMELDING


1.  Hvordan?
Tjek med din kontrakt eller personalehåndbog, hvordan du melder dig syg. Der er ingen generelle regler på området, så din arbejdsgiver må godt bestemme, at du skal maile eller ringe og for eksempel ikke må sende sygemeldingen på sms.


2.  Hvornår?
Vær opmærksom på, om der gælder et krav om, at sygemelding skal være sket inden et vist tidspunkt.

3.  Hos lægen?
Hvis du bliver bedt om en lægeerklæring, så skriv til din arbejdsgiver, hvis der er lang tid, til du kan få tid hos lægen. Det er de færreste af os, der kan trylle, så slå koldt vand i blodet, hvis du først kan komme til om et stykke tid. Men skriv til din arbejdsgiver, at der desværre er lang ventetid, og at de kan forvente at få friattesten, så snart du har været hos lægen.

> Læs Prosabladet 2/2023