Gør din stemme gældende

Den øverste myndighed i PROSA er delegeretforsamlingen, i daglig tale kaldet DF. Det er her, de største og vigtigste beslutninger om PROSA bliver truffet. Hvert andet år tropper delegerede fra PROSAs lokalafdelinger op for at diskutere og udstikke kursen for PROSAs arbejde for it-folk og faget. DF er også stedet, hvor formand, næstformand, forbundssekretærer, hovedbestyrelse og udvalg står til regnskab for, at det, DF besluttede for to år siden, nu også er blevet gennemført. Har de gjort det godt nok? Fortjener de genvalg?

Hvordan kommer du med?

Det er altså i dette demokratiske maskinrum, at medlemmerne bestemmer alt fra navnet på den nye formand over antallet af forbundssekretærer til størrelsen af kontingentet. Men for at kunne gøre din mening gældende skal du være delegeret. Det er det heldigvis ikke svært at blive:

  • Find ud af, hvilken lokalafdeling du hører til

  • Mød op til lokalafdelingens generalforsamling. PROSA/VEST holder sin den 8. oktober. PROSA/Offentlig og PROSA/ØST holder begge deres den 29. oktober. Her vil du få et større indblik i, hvad der skal diskuteres, og hvordan det politiske spil foregår, inden det for alvor går løs på de it-professionelles kongres i november.

  • Lokalafdelingen meddeler sekretariatet, at du er delegeret, og du modtager herefter informationer om tilmelding til DF.

Hvordan foregår DF?

For en ny DF-deltager kan det hele godt virke temmelig overvældende, indforstået og ugennemskueligt. Selve seancen forløber efter en helt bestemt opskrift med særlige procedurer og rækkefølger. Men alt har som regel en god forklaring - og er til for at sikre medlemsdemokratiet.

Fortvivl ikke. Kom eventuelt til et formøde for netop uerfarne lørdag formiddag, eller sæt dig med nogle, som har været med før. Om lørdagen handler DF om at se tilbage på den afsluttede periode, godkende beretning og regnskab og se på vedtægtsændringer, mens man om søndagen retter blikket fremad blandt andet med vedtagelse af arbejdsplan, valg til hovedbestyrelsen og mulighed for at deltage i PROSAs forskellige udvalg, for eksempel redaktionsudvalget.

Ud over muligheden for at søge indflydelse på din fagforening er DF også et oplagt sted at netværke og møde it-professionelle fra landets andre kanter.  

På prosa.dk/df2016 vil der løbende blive lagt materiale til delegeretforsamlingen op, såsom dagsorden, forslag fra hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne og medlemmer, udkast til arbejdsplan, kandidatpræsentationer og meget mere.   

Og ja, det er gratis for dig at deltage. Du får dækket transporten til og fra hotellet i København, hvor DF afholdes den 19. og 20. november. Ophold og forplejning koster dig heller ikke noget.