synspunkt

It-professionelle skal ind i klimakampen

It-faget har har muligheden for at levere løsninger, som kan give meget store energibesparelser i klimakampen, skriver næstformand Hanne Lykke Jespersen.

Ekstremt vejr, temperaturstigninger og højere vandstand er alt sammen konsekvenser af øget niveau af CO2 i atmosfæren.

De kommende årtiers klimaudvikling afhænger helt af, i hvor høj grad verdens lande begrænser udledningen af CO2 og andre drivhusgasser.

Det er nogle af konklusionerne fra FN’s klimapanel i deres rapport fra august i år. Det er ikke ny viden – det har faktisk været kendt i mere end 50 år – men det er en stadig mere påtrængende viden. Og vi må simpelthen se i øjnene, at vi bliver nødt til at handle straks.

For selv om klimaforandringerne ikke længere kan afvises, så er der stadig mange måder at modsætte sig handling. Det sker for eksempel med argumenter som:

 

•    Det nytter ikke at gøre noget, hvis ikke alle lande i verden er med.
•    Det nytter ikke noget, at jeg eller mit fag handler, hvis ikke andre gør det.
•    Teknologien vil løse det for os, så vi kan bare vente på den.
•    Det er naturlige variationer i klimaet – ikke menneskeskabte.

 

Men det er ikke gyldige argumenter, og der er brug for en helhjertet indsats fra alle. Dit bidrag, mit bidrag, bidrag fra lande, virksomheder, fag og teknologi.

Det er nødvendigt for at opfylde de internationale aftaler, som bygger på en forståelse for, at vi på klimaområdet er dybt afhængige af hinanden.

Vores fag er i høj grad i spil både som et problem og som en løsning
- Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA

Derfor er der ingen grund til at vente. Vi kan bare gå i gang, men vi skal selvfølgelig huske at lægge politisk pres for at få udviklet konkrete handlingsplaner. Det vil gøre det lettere at få alle med. Det hjælper, hvis vi tror på, at det nytter, og at alle bidrager. For vi kender det godt: Uden en deadline og en plan kommer der ikke meget skred i arbejdet.

Vores fag er i høj grad i spil både som et problem og som en løsning. Store datacentre, internet, streaming og anden billedtransport har et kolossalt energiforbrug.

Vi står for et meget stort forbrug af udstyr, som unødigt har meget kort levetid. Men vi har også muligheden for at levere løsninger, som kan give meget store energibesparelser.

Lørdag den 13. november afholder vi vores Green_IT-konference, hvor du kan høre om erfaringer fra virksomheder og kommuner, der allerede i gang med at takle udfordringerne. Du kan også deltage i workshops, hvor vi sammen giver og modtager inspiration til, hvordan vi som fag kan håndtere denne udfordring, og hvordan vi kan komme i gang ude på arbejdspladserne.

Vi tror på, at kunderne fremover vil stille klimakrav til virksomhederne. De bedste vil få en betydelig fordel, så vi behøver ikke at være bange for at gå forrest. Gør vi det, vil vi ud over at bidrage til at løse klimaproblemet give os selv betydelige konkurrencemæssige fordele på verdensmarkedet.

Jeg håber vi ses den 13. november.

Læs programmet og tilmeld dig Green_IT her